company logo
Nasz ulubiony hosting obrazkowy Najlepsze radio, aktualności, newsy, muzyka Internetowe kino i seriale Kiedyś największa wyszukiwarka, teraz marginalny portal

Szukajka

Pokrewne

Stefan Czarniecki

Popiersie Stefana Czarnieckiego dłuta Andrzeja Le Bruna

Stefan Czarniecki herbu Łodzia (ur. ok. 1599 w Czarncy, zm. 16 lutego 1665 w Sokołówce) – lokalny dowodzący wojak, oboźny znaczny przełomowy dodatkowo kasztelan kijowski od 1652, starosta kowelski od momentu 1655, regimentarz od 1656, wojewoda kacap odkąd 1657, starosta tykociński od czasu 1659, wojewoda kijowski od czasu 1664, królówka polny brzemienny w następstwa w 1665. Właściciel dóbr tykocińskich uhonorowanych mu w środku zasługi na rzeczesz ojczyzny. Najbardziej renomowany z biegnięcia wojen partyzanckiej przeciw wojskom Karola X Gustawa w okresie potopu szwedzkiego, chociaż dysponował samemu znaczny współpraca w bitwach w toku stanięcia Chmielnickiego dodatkowo w trakcie kampanii polsko-rosyjskiej 1654–1667.

Biografia

Pochodzenie

Niewiele rozumie się samo z wykorzystaniem się o dziecięctwie także młodości Stefana Czarnieckiego. Nawet termin jednoletnia jego powicia niemu jest pewnemu, ponieważ panu uchowały się żadne dokumenty ją uwierzytelniające. Najczęściej odbiera się dwanaście miesięcy 1599. Możliwe, ale mniej możliwe, są latka późniejsze, aż do roku 1604. Urodził się w Czarncy koło Włoszczowy, pochodził ze średniozamożnej familij szlacheckiej, jaka miała relatywnie niewiele dóbr rodowych. Większość wynajmowanych dzięki nią ziemi wyznaczały królewszczyzny. Ponieważ jego tatuś starosta chęciński operacja logiczna żywiecki Krzysztof Czarniecki herbu Łodzia, puder z Krystyną Rzeszowską dziesięciu synów, onym był w poziomie wszelkim dać możliwość majątku również promocyj. Dlatego czterech jego synów, m.in. Stefan, przybyło do zawodowej posługi mundurowej (do lisowczyków).

Józef Szymański w produkcji „Szlakiem Braci Polskich” przywołuje że dziad ewentualnego hetmana był arianinem.

Wykształcenie zaś rodowody promocji militarnej

Czarniecki panu posiadał najprawdopodobniej poważniejszym wytworzeniem. Ukończył zapewne jedynie grono jezuitów w Krakowie. Przez naczelnych kilkanaście latek służby mundurowej onemu sprawował sama żadnych zależności, skutkiem tego wszystkie stwierdzenia dokonywane przez historyków, odnoszące się do tego czasu jego trwania, mam usposobienie przypuszczeń.

W wojsku naszym Czarniecki serwował najprawdopodobniej od czasu 1621, kiedy jego braciach wrócili ze służby imperialnej. Zapewne pobierał uczestnictwo w walce z Turcją w samemu roku, przypuszczalnie brał frakcja w walce poniżej Chocimiem, potem w odrzucaniu szturmów tatarskich w sukcesywnych latami. Później zwalczał pod spodem ordynansem Stanisława Koniecpolskiego w czasie wojny pruskiej 1626-1629 w okresie walki polsko-szwedzkiej 1626-1629. Był w owym czasie towarzyszem (istnieć może chorążym, jakże twierdzi Jan Chryzostom Pasek) w flagi kozackiej uzasadnianej przez swego brata, Pawła. Paweł Czarniecki był doznanym, zdolnym oficerem, jakiemu Koniecpolski często zawierzał samodzielne zagadnienia. Właśnie wobec okiem braciach Stefan Czarniecki nabył znaczącą udział swoich wojennych umiejętności, m.in. pobierał udział w 1624 roku w potyczce poniżej Martynowem. Lata 1630-1632 zegnał przypuszczalnie w posłudze imperialnej (potencjalne, iż w kolejach chorągwi lisowskiej). Następnie popierał w wojny smoleńskiej w okresie kampanii polsko-rosyjskiej 1632-1634, w jakiej po raz główny oblał w szczeblu oficerskim, jako porucznik (od chwili 1633) chorągwi kozackiej hetmana polnego ważnego Marcina Kazanowskiego. De facto Czarniecki stał się przywódcą owej flag. W trakcie walk brał część w eskapadzie dywersyjnej w debil Rosji (Kaługa, Kozielsk). Po pokoju w Polanowie dostał odkąd suzerena w rekompensatę 200 włók ziemi w Popowej Górze na Smoleńszczyźnie, mimo to zastąpił konsumuje ze swym braćmi Stanisławem na włość rodzinne a spłacił końcówkę rodzeństwa.

W 1635 w okresie koncentracji wojsk króla Władysława IV z przeciwnej strony Szwedom wymieniony został jako porucznik chorągwi husarskiej Władysława Myszkowskiego. W 1637 pobrał zawarcie związku małżeńskiego z Zofią Kobierzycką, która w rodzaj zupełny pomagała pana w uwydatnieniu majątku, często w rodzaj srogi.

W 1637 brał współpraca w walkach z Kozakami także Tatarami decydująco wobec dyrektywą hetmana Mikołaja Potockiego, tłumiąc zaistnienie Pawluka. Po walce pod Kumejkami, w której uzasadniał w charakterze porucznik hetmańskiej flag husarskiej, krytykowany był zbytnio zbytnią odwagę i uwzględnienie aż do obowiązkowych szkód firmy. Po zażegnaniu owego wstania Czarniecki pobierał współpraca również w niszczeniu zaistnienia Ostranicy a Huni. Około roku 1637 został porucznikiem flag husarskiej Stanisława Lubomirskiego.

W 1644 uhonorował się w walce u dołu Ochmatowem z Tatarami, gdzie szarża jego husarskiej chorągwi kolosalnie przydała się do polskiego zwycięstwa. Po bitwie tej zdobył główny prywatny listy przypowiedni oraz pozostawał rotmistrzem flagi kozackiej, porucznikując równocześnie w przeszłej chorągwi husarskiej Stanisława Lubomirskiego, której rotmistrzem w owym samym roku pozostawał jego późniejszy konkurent do hetmańskiej buławy – Jerzy Lubomirski. W owym samej roku dostał odkąd króla 3 wsie plus zainkasował w zatamuj miasteczko z folwarkiem (porządny Karyczyńce).

Kariera

Powstanie Chmielnickiego

Stefan Czarniecki pod Monasterzyskami, zniewag Henryka Pillatiego z 1857 roku
Wincenty de Lesseur, Stefan Czarniecki, 1798

Popularność obwarował mu udział w bataliach z Bohdanem Chmielnickim (1648-1655). Podczas bitw powyżej Żółtymi Wodami w 1648 pozyskał się aż do ciemięży tatarskiej (w okresie ważnego startych przebiegał jako wysłannik strony krajowej także mieszkał w obozie kozacko-tatarskim, dokąd go odmówiono). Według niektórych dany zostawał wywieziony na Krym. Według innych danych niedługo po potyczce zbiegł z ciemięży tatarskiej aż do fortecy Kudak, po kapitulacji której wystawał się jeńcem kozackim. Uciekł z ciemięży, mimo to został powtórnie porwany.

W 1649, po zawrzeniu ugody zborowskiej pozostał wykupiony z podbija. Rok ten był świtem jego chybkiej karier mundurowej, którą w równej mierze zawdzięczał uzupełnieniu hetmana mocnego krytycznego Mikołaja Potockiego (Czarniecki był najpewniej świadkiem poprzednich chwili synu hetmana – Stefana po walce). Jako pułkownik dodatkowo porucznik flagi hetmańskiej był lubionym konsultantem króla Jana II Kazimierza, którego przekabacił na debacie militarnej w Sokalu w 1651 aż do przerzucenia skal naszych przy Beresteczko. Na postawę Czarnieckiego – furia porwania ugód tudzież karania kozactwa – wpływ mogło dysponować zainteresowanie zemsty zbyt rok przymusza a faktyczny stan rzeczy dysponowania majątku na Ukrainie. Niektórzy uważają, że koronna dawna jednak weryfikacja sprawy, w charakterze wymagającej robienia ofensywnego.

Pod Sokal przyjechał na czele prywatnej chorągwi kozackiej, regimentu dragonów oraz skwadronu piechot barbarzyńskiego autoramentu, oraz w przemarszu na Beresteczko zapewniał pułkiem hetmańskim składającym się z 3 flag husarskich, kilkunastu kozackich a regimentu arkebuzerów.

Jakkolwiek porcja Czarnieckiego w bitwie pod spodem Beresteczkiem nie był centralny dla jej owocu, owe przecież wykazał pan grobla dowody dzielności, walcząc na cnym skrzydłu polskim. Jednakże identycznie na miarę Lubomirski, zbytnio szczegółowo wsiadł w powstawanie tatarski, powodując chwilowy destabilizacja na skrzydłu, uprzedzony w poprzek Jana Kazimierza.

W 1652 na czele flagi kozackiej natomiast husarskiej pobierał uczestnictwo wobec dowództwem hetmana Kalinowskiego w walce poniżej Batohem, powstrzymanej rzezią 5 tys. elitarnych własnych żołnierzy pobranych do niewoli oraz następnie na zalecenie Bohdana Chmielnickiego masakrowanych poprzez Kozaków zaś ordę nohajską. Czarniecki przeżył skryty w słomce, aliści zaszłość owo zawaliło go ochotą wendety.

W październiku 1652 zostawał konstytuowany oboźnym obszernym krytycznym w pozycja umarłego w potyczce pod Batohem Samuela Kalinowskiego zaś pozostawał kasztelanem kijowskim, co dostarczało mu wagę senatora. Wiosną 1653 na czele dywizji 8 tys. jazd oraz dragonów przekazany na Bracławszczyznę w obiektu oczyszczenia kożuszek zaś fortecy z załóg kozackich. Zajął Niemirów, Bałabankę, Pohrebyszcze, Borszczakówkę. W okresie oblężenia Monasterzysk dostał ranę postrzałową w smak. Dowodzenie Czarnieckiego w tej wycieczce zastało się z znamienną diagnozą modnych.

W 1654 roku panował ilością armii decydującej. Nie znał zepsuć zgrupowania Iwana Bohuna w Winnicy, w owocu czego wybrnęło ono udzielić pomocy armii rosyjsko-kozackiej otoczonej pod spodem Ochmatowem. Niepowodzenie owo w jacyś mierze następowało z charakteryzującej Czarnieckiego w charakterze przywódcę tendencji aż do ryzykanctwa, tudzież też z faktu, że w trakcie kampanii zwrócił oficjalną ranę uniemożliwiającą argumentowanie.

Potop szwedzki

W okresie potopu szwedzkiego (1655-1660) wstępnie argumentował defensywą Krakowa. W okresie okrążenia został zraniony w spoliczkowanie. Obronę wiódł prężnie, nękając Szwedów ekskursjami. Nakładał kontrybucje na mieszczan krakowskich. Wobec niedostatku posiłków poddawał. Rozważał ukończyć na stronę Karola Gustawa, tymczasem wewnątrz perswazją damy Ludwiki Marii Gonzagi, pozostawał prawdziwy Janowi Kazimierzowi. Z Krakowa wyszedł z wojskiem na zadatkach nominalnych.

Franciszek Smuglewicz, Stefan Czarniecki w Bitwie poniżej Warką

Czarniecki zaszedł aż do Głogówka, gdzie schronił się królik, operacja logiczna radził mu obwieszczenie walki każdych poziomów, mając nowin o spazmach na ciasne działy szwedzkie wywołanych dzięki grabieże natomiast kontrybucje. Po powrocie królika ze Śląska uściskał komenda niezależnej dywizji operacja logiczna stanowiony został regimentarzem.

Wraz ze starostą spiskim Jerzym Lubomirskim rozporządzał w kampanij 1656. 1 lutego dywizja Czarnieckiego przekroczyła skutą lodem Wisłę, z przemarszu zarezerwowała Sandomierz dodatkowo zaskoczyła wyżej na Puławy. 18 lutego Czarniecki wciął klęskę wobec Gołębiem. Bitwa sprowadziła wachtę taktyk Czarnieckiego, kto powrócił do przemykania walki partyzanckiej (tzw. konflikt zbrojny szamotana), z racji czemu niemu przyjmując prostolinijnej bitew – porządnie sekował energii nieprzyjaciela. Do walk włączył samemu działy proste, wydając uniwersały zaś grożąc szlachty, która iżby się temu sprzeciwiała.

Śluby lwowskie Jana Kazimierza, fragment filmu Jana Matejki (po prawej paginie Czarniecki)

Wojska szwedzkie idące przeciw gromadzącemu się u dołu Lwowem wojsku Jana Kazimierza kategorycznie schwytały się w Jarosławiu, skądże wyekspediowany na wskroś Karola Gustawa droga dojazdowa na Przemyśl pozostawał wycięty poprzez Czarnieckiego. Wygłodniałe szwedzkie władza plądrujące okolice Jarosławia było prześladowane onym zaledwie przez zbrojne hord arystokratyczne natomiast wsiowe, tymczasem czołowo poprzez Czarnieckiego. Szwedzi zaplanowali się zlikwidować w idiota kantu i wdziali warowny koczowisko wobec Sandomierzem, w widłach Wisły oraz Sanu. Czarniecki rozciągnął się biwakiem po pozostałej stronie rzek natomiast zamierzył amputować Szwedów od momentu dostaw również posiłków. Dodatkowo oblegały Szwedów wojska decydujące Jerzego Lubomirskiego natomiast litewskie oryginalnie ustanowionego wojewody wileńskiego, Pawła Sapiehy. Sandomierz powtórnie pozostawał zarezerwowany wskroś Polaków, lecz wciąż negacja logiczna obeszło się bez ofiar – Szwedzi wysadzili odłam zamku wraz z niesłuchającymi usatysfakcjonowany Czarnieckiego zdobywcami. Na pogłoska o brandenburskiej odsieczy idącej od chwili strony Warszawy Czarniecki przeforsował marsz wbrew posiłkom miast dalszego oblegania Szwedów zaś na czele dywizji swojej dodatkowo Lubomirskiego zaczął na godzina dwunasta, zostawiając poniżej Sandomierzem prostackie załapanie, piechotę kwarcianą tudzież 6 tys. wojska Sapiehy. O mule placówka Czarnieckiego odniósł zwycięstwa poniżej Kozienicami plus Warką, owo w tym czasie wojska Karola Gustawa wymknęły się z biwaku u dołu Sandomierzem. Za ten faktyczny stan rzeczy regimentarz był nierówno chłostany, lecz orzeczenie o dalszym okrążeniu skutkować zdołała bezprecedensowo niezbędnością zwinięcia akinezyj czy też stoczenia ogólnej batalij z skontaminowanymi wydziałami wroga.

Po ucieczce Karola Gustawa spod Sandomierza Czarniecki pospołu z Lubomirskim prowadził kampanię w Wielkopolsce i w Prusach, zatrzymaną bolesną 7 maja przegraną pod spodem Kłeckiem, gdzie o owocu bitew przesądziła m.in. antypatia oligarchów do regimentarza. W trakcie owej kampanii wygłodniałe armia niejednorazowo grabiło współobywateli, lecz osobiście Czarniecki rozkazywał pryncypialnie karać zbytnio rozboje. W okresie dodatkowej bitwy pod spodem Kcynią 1 czerwca Czarniecki jeszcze raz wciął porażkę koniunkcja o mało onej dostał się do zdobywa Karola Gustawa. W tym tegoż miesiącu razem z dywizją przestawił się wobec Warszawę, dokąd jego wojsko brało porcja w niewoleniu stolic przestanym sukcesem 30 czerwca.

Juliusz Kossak Czarniecki poniżej Płockiem, XIX w.

Po odebraniu stolicy suzeren Jan Kazimierz, w przeciwieństwie naradom regimentarza, zdecydował przychylić się szczerą walkę z skalami szwedzko-brandenburskimi. 36 tysięcy wojsk polsko-litewsko-tatarskich onych było wszak w nadepnie podtrzymać się 19 tysiącom władz przeciwstawna tudzież po trzydniowej walce pod spodem Warszawą (28-30 lipca) na nowo zakatrupiono metropolię, oraz rozpryskane wojska polskie zlikwidowały się na południe. W trakcie zostawiania pola bitwy udało się w dalszym ciągu Czarnieckiemu ogołocić na Grochowie przekazany przeciwnie nie 2-tysięczny oddział szwedzki. Po walce owej ponownie umożliwiano regimentarzowi na wić się wojny siekanej. W nocy z 24 na 25 sierpnia kółko Radomia jego jednostka rozbił straż tylną wojska Karola Gustawa, tudzież w tej chwili 28 sierpnia zdewastował 3 tys. wojska szwedzkiego z gigantycznym taborem wobec Strzemesznem obwód Rawy Mazowieckiej. Czarniecki dostał tamy dodatkową ranę, za pośrednictwem co onej zdołał przy użyciu dodatkowe 3 miesiące wgramolić się na skoczka. Wieść o przyszłej kostuch regimentarza rozeszła się wśród Szwedów, mąż niemniej już w grudniu owego roku ugościł postępowania militarne. Mimo porażki w walce pod spodem Chojnicami machnął w ciągu 120 tysięcy talarów, ślubowanych dzięki królową Ludwikę Marię na fabrycznie nowy werbunek, dopiąć celu rajd aż do Gdańska po króla Jana Kazimierza, czyniąc pod owym pokaźne galimatias pośród Szwedów, i 26 lutego 1657 co do jednego z królikiem wynalazł się w tym momencie w Kaliszu. Tam dowiedział się o kostuchy hetmana polnego rozstrzygającego Stanisława Lanckorońskiego koniunkcja o nieskrępowanym po pan podejściu. Jednak pałkę pozyskał Lubomirski. W trakcie posłuchania senatu regimentarz pył skomentować ten okoliczność słowami: Jam panu urósł ani z żup solnych, ani z dużej rol.

Podczas społecznej ofensywy Szwedów tudzież ks. Siedmiogrodu Jerzego Rakoczego w 1657 Czarniecki kontynuował wojnę podjazdową. Unikał plenarnej potyczek, pierwotnie nękając idącego z północy Karola Gustawa (w marcu wyciął mu opieka błyskotliwą), oraz kieratem idącego z południa Rakoczego, co negacja logiczna uniknęło zgromadzeniu odwrotnych wojsk w kwietniu w Ćmielowie. W czerwcu po 3-dniowym oblężeniu Warszawy Szwedzi społem ze swoimi siedmiogrodzko-kozackimi sprzymierzeńcami znów zarezerwowali metropolię. Po poróżnieniu się armii alianckiej Czarniecki jak jeden mąż z Lubomirskim przywiódł aż do otoczenia oraz rezygnacji pod spodem Czarnym Ostrowem armii Rakoczego, wycinając wcześniej pod spodem Magierowem straż zadnią Rakoczego liczącą 1000 człecze. Ostatecznie wojska siedmiogrodzkie ustąpiły 22 lipca 1657 roku w Międzybożu.

Józef Brandt, Czarniecki pod Koldyngą, 1870

Na pogłoska o walce w Danii wojska Karola Gustawa odeszły Polskę koniunkcja Prusy Królewskie, pozostawiając wyłącznie kadry w większych miastach. Pomimo ujęcia we wrześniu również listopadzie traktatów welawsko-bydgoskich Czarniecki parodiował, iż zero o nich onym wie dodatkowo kradł nadal Nową Marchię. W latach 1658-1659 dowodził zespołami polskimi w wycieczce armii sojuszniczej (brandenbursko-polsko-habsburskiej) do Danii naprzeciw wojskom szwedzkim Karola X Gustawa. Jego najogromniejszymi dokonaniami było otrzymanie atakiem twierdz Koldyngi a przeprawa konnicy na wysepkę Als.

23 lutego 1660 roku umarł królik Karol X Gustaw, a 3 maja uwzględniono pokój w Oliwie kończący kampanię ze Szwecją.

Wojna polsko-rosyjska 1654-1667

Pomimo zawarcia integracji w Hadziaczu w 1658 z hetmanem kozackim Iwanem Wyhowskim onymi powiodła się doświadczenie stworzenia Rzeczypospolitej Trojga Narodów z Księstwem Ruskim, bo połączenie onym była poważana na mocy żadna ze pagin. Kozacy wywrócili Wyhowskiego także buławę hetmańską uzyskał Jerzy Chmielnicki. Na Ukrainę wstąpiła armia rosyjska Wasyla Szeremietiewa, tudzież na Litwę armia Iwana Chowańskiego, jakiego ograniczał chorąży orszański Samuel Kmicic. Nieopłacone wojsko polskie poczęło się w owym okresie burzyć, w krótkim czasie podejmując przewrót, który w czerwcu 1661 dysponował przerodzić się w Związek Święcony. Wojna polsko-rosyjska rozsadziła z oryginalną miarą.

Stefan Czarniecki 1.PNG
Kampania litewska naprzeciw Rosji

Król wyprawił odmiennie konstytuowanego wojewodę ruskiego Stefana Czarnieckiego na wsparcie wojskom Pawła Sapiehy naprzeciw wydziałom Chowańskiego na Litwie koniunkcja Podlasiu. Strona nasza miała do instrukcji 11 tys. wojska zaś 7 działo, Rosjanie natomiast: 22 tys. wojska tudzież kilkakrotnie więcej artylerii. Do koronnej bitwy doszło poniżej Połonką, nieco dni po sklejeniu się wojsk Rzeczypospolitej krąg Słonima. Czarniecki rozbił nadzór wyśmienitą Chowańskiego, zaś trudem przy zasłoną dymu z podpalonych zabudowań Połonki rozpakował władza do batalij na błotnistych przeprawach na rzece Połonce. W środek nastąpiła infanteria mająca pętać przeważające presji szkodliwa, na śmierdzącym skrzydłu – Sapieha, na cnym zaś – trip Czarnieckiego z dwiema chorągwiami husarii pod spodem dowództwem Gabriela Wojniłłowicza, zatrzymując w odwodzie jedną flaga husarii litewskiej. Początkowo nasmarować ze skrzydeł brnęło w błotu, toż po przespacerowaniu na wskroś bachorza trip nasza wyrolowała pędu rozbijając jazdę odwodową Trubeckiego, i Chowański, bojąc się oskrzydlenia, przerzucił oddziały na śliskie narząd lotu przeciw Wojniłłowiczowi. Widząc ten, Czarniecki wysłał aż do Sapiehy herolda z prośbą o posłanie odwodowej husarii litewskiej. Sapieha pierwotnie potraktował owo ambicjonalnie, uzdrawiaj w porę usłuchał wojewody – husaria zniszczyła całkowite uczciwe narząd lotu Rosjan operacja logiczna Chowański zaczął odejście aż aż do Połocka, tracąc 13 tys. wojska. Czarniecki chciał ułowić wzrokiem ów powodzenie także ruszył zbytnio Rosjanami zbytnio Berezynę, jednakowoż powstrzymała go sukcesywna armia rosyjska licząca 30 tys. wojska poniżej wodzą Jurija Dołgorukiego. Wojewoda nacierał do bitwy, jakiej przeciwni byli hetmanowie litewscy Michał Kazimierz Pac oraz Paweł Sapieha. Ostatecznie doszło do batalii powyżej rzekną Basią, gdzie Rosjanie posiadali Chronos, żeby się okopać. Nadchodziła nowiutka armia Chowańskiego, a dążność zakończenia jej pod Druckiem przez Kmicica skończyłaby się tragedią, gdyby nie wsparcie Czarnieckiego, którego wojska odwaliły Chowańskiego do Połocka.

Brodero Matthisen, Stefan Czarniecki, 1659
Kampania ukraińska

Kampanię wbrew Rosjanom kierował i Lubomirski na Ukrainie – we wrześniu plus październiku 1660 odniósł zwycięstwa u dołu Cudnowem dodatkowo Słobodyszczem. Lubomirski był aliści raz za razem bardziej wciągnięty taktyką wewnętrzną kancie plus w styczniu 1661 trusia wyekspediował Czarnieckiego do niszczenia zamieszek kozackich. Wkrótce pomimo tego zawezwał go z powrotem na wybawienie aż do Warszawy. Próby nasilenia siły królewskiej za pomocą przedstawienie elekcji vivente rege oraz opanowanie liberum kontra pozostawały poprzez arystokrację wydedukowane jako machnięcie na złotą swoboda a stronnictwo królewskie za pieniądze francuskie sprawdzało zbyt wszystką cenę przeforsować osobisty postępowy oprogramowanie. Pieniądze od orędownika królika Francji Ludwika XIV pobierał tudzież Stefan Czarniecki, zaś sam jeden okoliczność przyjścia wojewody do Warszawy posiadał związek pewno panu lecz wciąż z szczerością suwerenowi, niemniej jednak dodatkowo z obietnicą zarobku.

Stefan Czarniecki w czasie walk polsko-rosyjskiej

W tym samego roku Czarniecki otrzymał rozporządzenie nominacyjny na urząd hetmana polnego koronnego, na to samo bez prekluzji natomiast pieczątek, albowiem do tej pory liczykrup Jerzy Sebastian Lubomirski. W ów podejście stał się on pionkiem królowej, mającym swoją modą zjednać dla rzeczy przemoc dodatkowo szlachtę. Jednakże Lubomirski, dydaktyk dwoistą uciechę, wyraził się „magnesem przyzwoiciej przyciągającym” armia. Czarniecki uświetnił elekcję vivente rege francuskiego księcia Condé i jednocześnie oddał imperatorowi jeńców spod Połonki w ciągu 1 mln złocistych, co obszernie uszczupliło jego głośne imię pośród magnaterii i wojska. W tym okresie stanął żołnierski Związek Święcony, częściowo namawiany przy użyciu niegorliwych królikowi magnatów. O Czarnieckim kursowały odmienne famy oraz paszkwile – o zdradzie romansów szlacht, o opatrzeniu dla królowej, która potrzebuje przemocami Kozaków, Tatarów operacja logiczna Francuzów roznieść Związek Święcony, o zachłanności, skąpstwie, okrucieństwie, lecz natomiast wolności utrwalonej tytułem generała wojsk Jego Królewskiej Mości. Pomimo pojednania królika z konfederatami a Lubomirskim, plan postępowych reformy, zamieszkiwany kiepskimi medykamentami, pozostawał w końcu spenetrowany. W październiku 1663 Czarniecki poprowadził przeszłą własną ofensywę na Ukrainę, mając na celu przeprowadzenie królewskich planów: odebrać Zadnieprze, odbyć z Ukrainy Lewobrzeżnej na północ również po skręceniu się z wojskami litewskimi Sapiehy zaskoczyć na Moskwę. Kampania miała sami oddalić przymówkę sławy zbiorowej od ambarasów wewnętrznych Rzeczypospolitej. Plany te poważny się lecz na wyrost, albowiem Czarniecki onemu był w stanie dochrapać się co więcej Głuchowa, fortecy niezbyt wysokiej, obleganej od chwili 3 stycznia aż do 9 lutego 1664 roku. W trakcie tego oblężenia wojewoda powtórnie został zraniony, natomiast Rosjan niemu udało się przymusić aż do plenarnej bitw, jako że zaakceptowali strategię zmuszającą wroga aż do kupowania zatrzasków.

26 lutego na Prawobrzeżnej Ukrainie rozpłomieniony ponownie kampanii polsko-kozackie co zmusiło wojska lokalne do odrzucenia wojen, dymisji z marszu na Moskwę także aż do poczęstowania bitw z Kozakami. Całe Zadnieprze powróciło u dołu siłę Rosji. Latem 1664 roku na Ukrainę Prawobrzeżną wpisał Czarniecki także dołączył aż do konfrontacyj. Po przyjechaniu aż do Subotowa kazał wypchnąć z cenotafu kości Bohdana Chmielnickiego. Walki z Kozakami na prawobrzeżnej Ukrainie dochowywać się z wykorzystaniem całkowity rok kalendarzowy 1664. W lipcu wojska Czarnieckiego konkurowały pod Miedwinem operacja logiczna Lisianką, dokąd Czarniecki zostawał pokiereszowany. Następnie wojska koronne argumentowane na wskroś Czarnieckiego ruszyły przez Bojarkę na Białą Cerkiew. Gdy latkiem 1664 powtórnie zbuntowało się Stawiszcze, stworzył otoczenia masteczka. W październiku oblegane Stawiszcze uległo, oraz wszelcy domownicy zostawali masakrowani. Pomimo pomocy tatarskiej a sukcesu w wojnie przy Stawiszczami wojska decydujące onego podołały ugasić powstania kozackiego.

Okoliczności śmierci hetmana

Leopold Löffler, Śmierć Stefana Czarnieckiego, 1860

Do wojewody docierały konfundujące pogłoski z Korony o ekspulsji Lubomirskiego, zaś Jan Sobieski zaczerpnął po obiecaną mu pałkę hetmańską. Sześć tygodniowi poprzednio śmiercią, 2 stycznia 1665 roku Czarniecki otrzymał pałkę polną przełomową, ograbioną Lubomirskiemu. Zmarł w czasie peregrynacji do Lwowa 16 lutego 1665 roku w Sokołówce pierścień Złoczowa od czasu heksenszusu przyjętego w ciągu opanowywania oporu w Stawiszczu (egzystuje też założenie, że Czarniecki mógł pozostać otruty, oraz familiarna wszelkim zjawisko kostuch hetmana wyimaginowana za pośrednictwem Wespazjana Kochowskiego onym istnieje rzeczywista). Śmierć ta zakończyła królewskie programy wypełnienia elekcji vivente rege na wskroś króla, kto przedtem w styczniu wycofał Czarnieckiego z Ukrainy.

Po obfitych uroczystościach pogrzebowych w Warszawie dama pochowany zostawał w familijnej wsi Czarnca pierścień Włoszczowy w kościele ufundowanym przy użyciu siebie toż.

Portret Stefana Czarnieckiego pędzla Leona Kaplińskiego z 1863 roku
Legenda

To poprzednia niedziela 15 lutego 1665 roku. Umierającego Hetmana schowano w noszach operacja logiczna na jego prośbę odebrano w wyjazd aż do Lwowa. Dookoła zimowa pora, wiatr wyjawiał posyp w zaspy. Nawet niehodowany brutal niemu wystąpiłby ze swej chaty. Po drodze wszelki kolumna przystopował się na noc w wąskiej hacjendzie w Sokołówce. Wielkiego Hetmana ułożono w środku izby, niemniej około oną pilnowali jego bliscy. Na prośbę herosa wprowadzono do izby jego najwierniejszego towarzysza – białego ogiera. Koń schylił łeb nad konającym mężczyzną, tak bardzo jakby spostrzegał co się moja wydarzyć. Podawano mu owies – mąż onej pożądał sycić głód, zapewniano wodzie – on pukał ofermami w ziemię. Po spowiedzi Hetman zasnął. Poniedziałkowym rankiem natychmiast się onym pobudzał. Wkrótce po śmierci Hetmana zdechł jego pewny ogier, druh wielu zwycięskich wyślij.

Ludzie z Czarncy relacjonują, że co roku, 16 lutego, nieść się na pobliskich łąkach galop konika, kto nadal czuwa nad swoim magnatem.

Podsumowanie operacja logiczna usiłowanie ewaluacyj

Recepcja formy

Stefan Czarniecki, pochodzący ze połowicznej arystokracyj, całkowite zachowywać się wypatrywał do założenia możnego rodu, aczkolwiek oną doczekał się przenigdy synu. Także przeciętny z jego ośmiu braci poza tym Marcina negacja logiczna doczekał się męskiego malucha. Jak przeciętny z lepszych dowódców odniósł spore rany, co onych oszczędziło go poprzednio niechęcią współziomków w czasie kampanii o poprawy vivente rege. Pomimo tego, że ze względu swym potężnym zasługom przewiercił się za pośrednictwem barier budowane mu przez sędziwe rody magnackie, buławę hetmańską trwał wówczas na posłaniu śmierci. Późniejsze testowania historyczne doświadczały odbrązowić tę bohater literacki. W usztywnieniach panu brano jednakowoż poniżej insynuację kontekstu historycznego. Okrucieństwo natomiast sklejony z srogością zemsta poprzedni w XVII wierzchu w tożsamym szczeblu wykorzystywane w poprzek wszelkie dawne armie europejskie. Czarniecki jest jaźnią dyskusyjną koniunkcja bywa różnie szacowany zarówno przy użyciu mu ówczesnych – w wariantu Jana Chryzostoma Paska – lub późniejszych historyków – na sposób Adam Kersten.

Józef Brandt, Czarniecki na tarancie, 1862

Wódz i strateg

Nie był płeć brzydka bez zaprzeczania najzdolniejszym przywódcą dodatkowo nie znał się na polityki, nowoczesnej polityce, zaś nieczęsto przeceniał istotę kawaleryj. Trudności powodowało mu korzystanie z infanteryj tudzież artylerii w kampaniach w polu, natomiast natychmiast nadzwyczajnie syzyfowe było dla onym urządzanie kooperowania owych odpiera w czasie potyczki, aczkolwiek w potyczce nad Połonką udowodnił, iż oną istnieje ów na rzecz niemu nieuciążliwe. Dowodzenie Czarnieckiego placówkami kawaleryj nawiązywało do najważniejszych tradycji staropolskiej dram wojskowej. Opierało się na odpowiednim stosowaniu ekonomii władz, stworzeniu inicjatyw w przegłosowanym miejscu, zaszokowaniu przeciwnika popędliwym manewrem i przełamaniu jego władz w przegłosowanym położeniu, często zjednoczonym z żarliwym ruchem oskrzydlającym. Po przełamaniu trafnie korzystał fortuna, dążąc aż do głębokiego zdruzgotania władz antagonisty także wytępienia ich podłużnym pościgiem. Jako szef określał się zdecydowaniem dodatkowo wprawą nagłego przyjmowania woli, chociaż zarówno inklinacją do ryzykanctwa także dzielnością. Umiał w ciosie potrzeb utrzymywać stałą subordynację w podległych osobach, niemu wahając się zanim zastosowaniem ohydnych grzywny. Jednak obrany tryb argumentowania sprawił, iż łatwiej było siła Czarnieckiego rozrzucić przewlekaj obrócić w perzynę, na kształt chociażby w walce poniżej Gołębiem.

Nie odzyskał mężczyzna wykształcenia, wzorem chociażby Lubomirski, zaś całkowita jego mądrość wynikała ze pokonanego przejścia bitnego, co w wielu przypadkach okazywało się wartościowe. Dowodząc większymi skontaminowaniami nadał kilka gorzkich klęsk, przecież porcja z nich wynikła onemu z niedostatku kwalifikacji Czarnieckiego, wręcz przeciwnie z tego, że długo wyrywało mu udowadniać placówkami niewprawnymi, ze istotnym udziałem prymitywnego załapania.

Czarniecki niejednokrotnie zasłynął z bezwzględności w trakcie nękania bitwy, tudzież jego wojska honorowały się przykładów zabójstw brańców tudzież ludności obywatelskiej. Sam Czarniecki uzbierał potężny bogactwo z trzasków zaś okupów w ciągu jeńców. Nie bez wpływu na psychikę Czarnieckiego egzystować zaczątki jego służby w jednostkach lisowczyków, które słynęły z okrucieństwa dodatkowo srogości, ani tegoż fakt wywodzenia z niezbyt bogatej rodzin. Wsławił się podobnie jak pacyfikacjami na Ukrainie plus darował się odgadnąć jako przeciwnik Kozaków, na co onych bez wpływu był porcja w krewie przy Batohem.

Polityk

W czasie zalewu szwedzkiego był współmałżonkiem opatrznościowym – w walce podjazdowej okazał się niezastąpiony zaś w tym miejscu wyświetlił się jego zadatek i numer. Jako wojak był natomiast rachitycznym politykiem, lecz szczerość kanonom dodatkowo pałacowi królewskiemu pozwalała mu szczytowo na osiągnięcie panu ostatkiem sił fam i majątku, ale zaś pałki hetmańskiej. Z drugiej pagin wystawał się oraz urządzeniem w rękach innych, co onemu przyczyniło mu przyjaciołach ani popularności.

Pamięć o Czarnieckim

Walery Eljasz-Radzikowski, Obrona Krakowa, poprzednio 1905

Stefan Czarniecki istnieje rozważany wewnątrz lokalnego bohatera etnicznego, istnieje obecny niemu ledwo w literaturze, malarstwie, zapisany w postaci rzeźbij, jakkolwiek jest samemu opiekunem wielu bud natomiast celów w Polsce. W plonach Muzeum Lubelskiego w Lublinie odnajduje się m.in. karabela ozdabiana nazwiskiem tudzież podobizną hetmana Stefana Czarnieckiego pochodząca z XVII/XVIII wierzchu.

Obecność w literaturze

Do jego kreacyj nawiązuje tekst Mazurka Dąbrowskiego, podobnie jak w wersji nowatorskiej, jako dodatkowo modnej:

Tekst polskiego chorału narodowego przebąkuje jego nazwisko:

Jak Czarniecki do Poznania
po szwedzkim anszlusie,
na rzecz macierzy ratowania
wrócim się za pomocą bezdno.

W edycji pionierskiej strofa ta brzmiała (według ortografii manuskryptu Wybickiego):

Jak Czarnecki do Poznania
cofał się za pomocą morze
na rzecz oyczyzny ocalania
po Szwedzkim rozbiorze.

Nie mniej lubiany był przez swoich żołnierzy, o czym znamionować może Jan Chryzostom Pasek, żołdak Czarnieckiego: „Jakoż był samemu ów człek (...) dodatkowo senator poważany, prawdę mówiący, operacja logiczna żołnierz nieszanowany w okazyjach, natomiast szef pomyślny. Żałował go król oraz siła jakiekolwiek, poniekąd ci temuż, co z poprzednio emulowali operacja logiczna zazdrościli mu opinij”.

Stefan Czarniecki w malarstwie

Pamięć o Stefanie Czarnieckim wieczny głównie za pomocą malarzom wiekopomnym XIX w., takim na miarę: Juliusz Kossak, January Suchodolski, Józef Brandt, Leopold Löffler. Obraz Leopolda Löfflera Śmierć Stefana Czarnieckiego naświetla ostatnie chwile hetmana w Sokołówce, jaki w obyczajnej izbie prostej żegna się z ulubionym koniem.

Pomniki

W 1763 z supremacji prawnuka hetmana, Jana Klemensa Branickiego, na rynku w Tykocinie, niniejszym placu Czarnieckiego, nadepnął pomnik Czarnieckiego dłuta rzeźbiarza francuskiego Pierre’zaś de Coudray. 5 listopada 1788 Sejm Czteroletni podjął nigdy onych zrealizowaną rezolucję o dźwignięciu pomnika Stefana Czarnieckiego na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Na zaczątku XIX w. język francuski twórca pracujący w Polsce André Le Brun wyrzeźbił popiersie wysokiego hetmana. Obecnie rzeźba Stefana Czarnieckiego stoi w Sali Rycerskiej na Zamku Królewskim w Warszawie między innych popiersi silnych Polaków. Pomnik jego znajduje się też w Poznaniu na obszarze Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, dokąd znajduje się podobnie izba pamięci jemu zadedykowana.

Czarniecki jako opiekun

Czarniecki był natomiast jest patronem wielu przedmiotów także instytucji w Polsce. Jego określenie przenosiły kolejno: Oficerska Szkoła Broni Pancernej także Wojsk Samochodowych w Poznaniu (1947-1948), Oficerska Szkoła Broni Pancernej w Poznaniu (1948-1951), Oficerska Szkoła Wojsk Pancernych operacja logiczna Zmechanizowanych w Poznaniu (1951-1957), Oficerska Szkoła Wojsk Pancernych w Poznaniu (1957-1967), Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Pancernych w Poznaniu (1967-1993), Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu (1993-1994), Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych także Logistyki w Wyższej Szkole Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego (1994-2002), natomiast od czasu 10 kwietnia 2003 jest opiekunem powstałego w obszar poprzedzających Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu.

Jego nazwa nosi odkąd 1911 roku plus 1 Nowosądecka Drużyna Wędrownicza "Czarna Jedynka" im. Stefana Czarnieckiego w Nowym Sączu, jedna z najstarszych drużyn harcerskich w Polsce.

Czarniecki jest samą od momentu 1920 roku opiekunem jednego z fortów Twierdzy Toruń, tzn. Fortu II Stefan Czarniecki w Toruniu, wstrzymanego pruskiego redanu z lat 1878-1882.

Jest pan dodatkowo patronem wielu szkoły w zupełnej Polsce m.in. I Liceum Ogólnokształcącego w Kozienicach, wobec jakimi stoczył zwycięską utarczkę, a Liceum Ogólnokształcącego w Tyszowcach, w jakich zostawała zawarci znamienita przymierze przeciw Szwedom. Organizowane są ponadto turnieje erudycji o hetmanie – ponadprzeciętnie w ramach obchodów 350 rocznicy ekspedycji Czarnieckiego aż do Danii. Od 2003 roku jest opiekunem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 we Włoszczowie.

Pamiątki w Czarncy

Nigdy oną postawiono nagrobka Czarnieckiego w rodzinnej Czarncy. Ciało odpoczywa w krypcie kościoła – w sarkofagu z komunistycznego piaskowca, natomiast kaplicę upamiętniającą hetmana dobudowano aż do kościoła odkąd paginy południowej nie prędzej w XIX wieku. Uroczystość odsłonięcia epitafium Stefana Czarnieckiego w Czarncy pokonała się 5 maja 1907 roku. Wewnątrz świątyni pw. św. Floriana na uwagę zasługuje również chrzcielnica z herbem Czarnieckich – Łodzią.

W XIX-ciągłej kaplicy znajdują się spore pamiątek po hetmanie, m.in. ujmy imitujące jego portret tudzież kształt Czarnieckiego ciosem z niebogom koniem, ikona z ołtarza polowego hetmana również okrycie kościelna wykonana ze zdobycznej dery na konika królika szwedzkiego Karola Gustawa.

Uwagi

Bibliografia

 • Jerzy Besala: Wielcy hetmanowie Rzeczypospolitej. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1983, s. 53-62. ISBN 83-03-00160-4.
 • Władysław Czapliński: Stefan Czarniecki. W: Polski Słownik Biograficzny. T. IV. Kraków: 1938, s. 208-211.
 • Adam Kersten: Stefan Czarniecki 1599-1665. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006. ISBN 83-227-2545-0.
 • Tadeusz Krajewski: Historya Stefana na Czarncy Czarnieckiego, wojewody kijowskiego, hetmana polnego rozstrzygającego dzięki Michała Krajewskiego. Kraków: Wydawnictwo Biblioteki Polskiej, 1859.
 • Zdzisław Spieralski: Stefan Czarniecki 1604-1664. Warszawa: Wydawnictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, 1974.

Inna bibliografia

 • Adam Przyboś: Stefan Czarniecki w rokach potopu 1655-1660. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1957.
 • Kajetan Koźmian: Stefan Czarniecki: poemat w 12 pieśniach wskroś Kajetana Koźmiana. Poznań: J. K. Żupański, 1858.
 • Michał Czajkowski: Stefan Czarniecki: powieść wiekopomna na mocy Michała Czajkowskiego. Lipsk: F. A. Brockhaus, 1898.
 • Waldemar Kowalski: Stefan Czarniecki: żołnierz, rezydent, polityk. Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 1999. ISBN 83-86006-28-5.
 • Czesław Grzelak: Stefan Czarniecki. Warszawa: Wydawnictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, 1985.
 • Tadeusz Krajewski: Życie Stefana Czarnieckiego wskroś x. Krajewskiego. Radom: 1830.
 • Leszek Podhorodecki: Hetman Stefan Czarniecki. Warszawa: Bellona, 2009. ISBN 978-83-11-11595-8.

 

Dodaj komentarzStworzone dzięki Joomla!. XHTML and CSS.