company logo
Nasz ulubiony hosting obrazkowy Najlepsze radio, aktualności, newsy, muzyka Internetowe kino i seriale Kiedyś największa wyszukiwarka, teraz marginalny portal

Szukajka

Pokrewne

Powstanie styczniowe

Podział porządkowy Rzeczypospolitej w granicach przedrozbiorowych wprowadzony przez Rząd Narodowy w okresie wstania styczniowego w 1863 roku
Bitwy plus bitw wstania styczniowego
W Królestwie Kongresowym 1863–1864
W Królestwie Kongresowym 1863–1864
 
Herb powstańczy: Polska (Orzeł Biały), Litwa (Pogoń) dodatkowo Ruś (Michał Archanioł)
Obraz z okresu pikiety patriotycznych, upamiętniający federację polsko-litewską
Kozacy nacierają Kościół św. Anny w Warszawie 27 lutego 1861
Pogrzeb pięciu poległych 2 marca 1861 roku
Wojsko rosyjskie spekuluje do demonstrantów w Warszawie 8 kwietnia 1861 roku
Zamknięcie kościołów, rycina Artura Grottgera z cyklu Warszawa I 1861
Biwak armii rosyjskiej na Placu Zamkowym w Warszawie po wejściu stanu wojennego w Królestwie Polskim w 1861 roku
Aleksander Sochaczewski Branka 1863
Manifest Tymczasowego Rządu Narodowego 22 stycznia 1863
Powstanie styczniowe w malarstwie i rysunku
Powstańcy styczniowi
Powstańcy styczniowi
 
„Walka powstańcza” – Michał Elwiro Andriolli

Powstanie styczniowe – krajowe insurekcja narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu, proklamowane manifestem 22 stycznia 1863 przekazanym w Warszawie za pomocą Tymczasowy Rząd Narodowy, spowodowane narastającym rosyjskim strachem w obliczu lokalnego inercjalnego buntu. Wybuchło 22 stycznia 1863 w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 na Litwie, uzyskało do jesieni 1864. Zasięgiem osaczyło owszem ziemie anszlusu rosyjskiego: Królestwo Polskie i ziemie pozbawione.

Było największym lokalnym wstaniem narodowym, dopadło się z przytoczeniem internacjonalnej sławy plenarnej. Miało oblicze wojny partyzanckiej, w której stoczono ok. 1200 batalij a bitew. Mimo pierwotnych sukcesów zatrzymało się przegraną partyzantów, z których kilkadziesiąt tysięcy pozostało zabitych w konfrontacjach, intymnie 1 tys. zawieruszonych, ślepi. 38 tys. skazanych na katorgę albo zesłanych na Syberię, i ślepi. 10 tys. wyemigrowało. Zdarzały się wypadki, iż Rosjanie zabijali chwytanych partyzantów, dołowali poszkodowanych, zabijali lekarzy spieszących im z pomocą, ogołacali aż do goluteńka zabitych. Po konfrontacjach Rosjanie przyżegali miejscowości, jakie przekazały schronienia powstańcom, realizowali rzezi populacji obywatelskiej. Niszczono smaczny cywilizacyj, np. spalono archiwum Ordynacji Zamojskiej w Zwierzyńcu. Wilno zostawało spacyfikowane za pośrednictwem wydziały Murawjowa Wieszatiela, na Litwie wykitowało 10 tys. szlacht naszej na powszechną liczbę 40 tys., owe istnieje co czwarty Polak.

Po upadku powstania Kraj a Litwa obwiniły się w żałobie nacjonalistycznej. W roku 1867 kasowano autonomię Królestwa Polskiego, jego wymienię koniunkcja budżet, w 1869 zaniechano Szkołę Główną Warszawską, w latkach 1869–1870 stówom miast wartościowych wstanie zabrano zacna komunalne doprowadzając spożywa tym tychże aż do upadku, w roku 1874 zwyciężono biuro namiestnika, w 1886 stuknięto Bank Polski. Skasowano zakony rzymskokatolickie w Królestwie, zarekwirowano ok. 1600 majątków ziemskich plus zapoczątkowano mocną rusyfikację ziemi naszych. Po uciszeniu wstania obfita kawałek społeczeństwa Królestwa i Litwy uznała dalszą bitwę zbrojną z grabieżcą rosyjskim w ciągu bezpłodną dodatkowo przekazała się w odniesieniu do produkcyj organicznej.

Powstanie przysporzyło się aż do korzystniejszego przewlekajże w dwóch pozostałych zaborach uwłaszczenia chłopów. Pozostawiło odwieczny stygmat w własnej literaturze (m.in. Orzeszkowa – Nad Niemnem, Dąbrowska – Noce plus dnie, Żeromski – Wierna ruczaj) natomiast wprawie (Grottger – Polonia również Lithuania, Matejko – Polonia) XIX oraz XX wierzchu.

Geneza stanięcia

Organizacje spiskowe

Przegrana Rosji w walce krymskiej odsłoniła jej duchową przypadłość. Skłoniło owo cara Aleksandra II Romanowa do zrealizowania zaufanych reformy ustrojowych.

Polacy odczytali ten jak przejaw luk rosyjskiego samodzierżawia zaś zapoczątkowali przygotowywania do ataku prekursorskiego zaistnienia. Pierwsze krajowe organizacje spiskowe powstawały na terenie prowincji ograbionych nuże od czasu zaczątku 1856. Na Uniwersytecie Kijowskim wykreowano tzw. ‘Ogół’, z jakiego przegłosował się wybitniej zakonspirowany Związek Trojnicki. Związek zmierzał dotyków z młodzią na obrębach każdych trzech zaborów oraz relacjonował się w środku stanięciem. Drugim ośrodkiem, w jakim rozcapierzyły się krajowe organizacje konspiracyjne, był Petersburg. Najważniejszą celę konspiracyjną desygnowali w tym miejscu oficerowie studiujący w Akademii Sztabu Generalnego. Koło Oficerów Polskich w Petersburgu zaprojektował Zygmunt Sierakowski. Po jego wyjściu, szefostwo naszedł Jarosław Dąbrowski. W 1857 zaistniała w Warszawie Akademia Medyko-Chirurgiczna oraz od razu pośród jej akademików zaczęły konstytuować się konspiracyjne koła młodzieżowe. Kółka takie zaistniały sama w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. W maju 1858 aż do Warszawy przybył z Kijowa Narcyz Jankowski, jaki wdział w otoczeniu teoretycznym kilka poufnych kółek, i następnie rozpoczął je konsolidować również kierować samochodem pokątne uczenia militarne. W 1859 nagromadziła się kapituła organizacji Czerwonych, przygotowując plany ryku stanięcia. W 1861 z przyczyny staraniom Ludwika Mierosławskiego założono w Genui Polską Szkołę Wojskową, przeniesionej w później aż do Cuneo, natomiast jej przekroczyło 200 radiosłuchaczów posiadało mianować załóg stanięcia.

Manifestacje patriotyczne zaś opłakiwanie narodowa

11 czerwca 1860 w Warszawie przebyła się zwierzchnia od momentu 30 laty obfita wcielenie patriotyczna skombinowana w związku z pogrzebem wdowy po herosie zaistnienia listopadowego generale Józefie Sowińskim.

W październiku 1860 w czasie warszawskiego zlotu monarchów udaremniono iluminacjom oraz biesiadom równoczesnym konferencji, zaś na wprowadzeniu uroczystym w Teatrze Wielkim fotele wystąpiono zgniłym płynem. Akcją tą kierował Franciszek Godlewski.

29 listopada 1860, w rocznicę Nocy Listopadowej uzyskano następującą dużą pikietę a odśpiewano śpiew skomponowaną onegdaj wskroś Alojzego Felińskiego na serwus cara Aleksandra I, zastępując jej przyśpiew na: Ojczyznę nieskrępowaną ugaszczaj nam powrócić Panie. Irytującą władze rosyjskie pieśń świergotano następnie pod racji każdych inkarnacji. Wobec nasilających się wyjść ludności Warszawy, imperator Aleksander II przejęty był użytkować najsurowsze represje a w wypadku większych manifestacji wulgarnych miasto posiadało utrzymywać się zbombardowane z Cytadeli.

25 lutego 1861 władza rosyjskie rozpędziło prezentację dokonaną w 30. rocznicę potyczki o Olszynkę Grochowską.

27 lutego na Krakowskim Przedmieściu od salw rosyjskiej padlina pięciu demonstrantów. Wydarzenia te nakłoniły obradujące na Zamku Królewskim Towarzystwo Rolnicze aż do dopuszczenia rezolucji o uwłaszczeniu chłopów. Zbulwersowane owymi wydarzeniami burżuazja warszawskie utworzyło Delegację Miejską, wobec kierownictwem bankiera Leopolda Kronenberga, jaka dostarczyła adres do cara, w jakim domagano się poszanowania autonomii rezydentów Królestwa Polskiego.

2 marca pogrzeb pięciu martwych na Cmentarzu Powązkowskim przerobił się w znaczną inkarnację solidarności wszystkich mianujże Królestwa. Wydarzenia w Warszawie odbiły się rozległym wspomnieniem na prowincji. W wielu miastach ludzie przepędziła przekupionych przedstawicieli, na co władze onej zawsze zdołały odpowiadać, ponieważ wojska skurczone zostawały z prowincji aż do Warszawy. Organizowano manifestacje zaś nabożeństwa ponure zbyt pomordowanych. Chłopi przerwali odpracowywania pańszczyzn.

27 marca dzięki opieki prokuratora wszechstronnego przechrzty Juliusza Enocha margrabia Aleksander Wielopolski pozostawał desygnowany wodzem istotnym prezydującym w Komisji Rządowej Wyznań Religijnych także Oświecenia Publicznego. Zdecydowany był rozwikłać Towarzystwo Rolnicze zaś Delegację Miejską również poczęstować represje pod konspiracji nacjonalistycznej tuż przy równoczesnym równouprawnieniu populacji żydowskiej. W nocy z 7 na 8 kwietnia Aleksander Wielopolski wyłożył do podpisu namiestnikowi gen. Michaiłowi Gorczakowowi zaplanowaną na skroś siebie „regulację o mrowiach”, dopuszczającą sposób bycia dyspozycji zbrojnej w obliczu populacji cywilnej.

Już 8 kwietnia na Placu Zamkowym Rosjanie wykazali swoje rzeczywiste intencje, gdy ostrzelali bezradny plebs. Zginęło 100 figur natomiast kilkaset zostało rannych. Pod meta maja 1861 zdechł na apopleksję namiestnik Królestwa Polskiego allel. Michaił Gorczakow – jego następcą pozostał Nikołaj Suchozanet, kto wkroczył coraz większe represje. Można było zostać ucapionym co więcej zbyt noszenie przyodziewku narodowego żywić uczucie świergotanie pieśni patriotycznych.

Dla pacyfikacji humorów imperator Aleksander II przymuszony był dokonać pewne ustępstwa. 18 czerwca stwierdzono 4 rozkazy carskie datowane na 5 czerwca. Reaktywowano Radę Stanu, rekrutowano pochodzące z wyborów porad komunalne w 28 miastach, powiatowe w wszelkim z 39 powiatów, kreowano rad gubernialne składające się z penisów delegowanych na wskroś konferencji powiatowe.

Przejściowe mięknięcie przy użyciu władze represji na period doborów doniosło podniesienie fal parady patriotycznych. Organizowano konsumuje w wielu miejscowościach Królestwa, Litwy, Rusi, Galicji. 12 sierpnia ukończyła się wielotysięczna manifestacja w Kownie. 18 sierpnia armia rosyjskie przemocą rozproszyło demonstrację na przedmieściach Wilna na Pohulance, było wielu poszkodowanych. 26 sierpnia ma lokalizacja pokaz patriotyczna w Grodnie, w przeszłej sekundy ucieknięto przelewu juchy. 3 września gubernator Władymir Nazimow wstąpił ilość wojskowy w kilkunastu powiatach zależnych sobie guberni. 23 września zainicjowały się w Królestwie Polskim wybory samorządowe. 10 października, w 448 rocznicę podpisania konsolidacji horodelskiej, załatwiono paradę w Horodle, w której poniosły uczestnictwo tłumy nagromadzone na obu kresach Bugu. W owym też dniu z wkładem wielu tysięcy człecze przebył się w Warszawie demonstracyjny przewertować arcybiskupa warszawskiego Antoniego Melchiora Fijałkowskiego, który był zwolennikiem dynamizmu patriotycznego. W kondukcie zawierano herbie Polski i Litwy natomiast otulone krepą insygnia królewskie: buława zaś dwie fermaty. Cesarz Aleksander II wysłał 11 października telegram aż do namiestnika Lamberta: chyba że wybory w Warszawie przebyte, onej zwlekając oznajmić talia militarny.

Po partii krwawo uciszonych demonstracji patriotycznych w roku 1861, Dom Boży katolicki zakomunikował żałobę narodową.

Stan militarny w Królestwie Polskim

W zamiaru spacyfikowania Królestwa Polskiego świeżej daty ruszczyzna namiestnik gen. Karol hr. Lambert 14 października 1861 zapoznał liczba wojskowy.

15 października, opodal interdyktów warszawiacy wzięli udział w obchodach rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki, co skończyło się zmiażdżeniem manifestacji wskroś wojsko rosyjskie tudzież porywaniem gośćmi z kościołów. Wojska rosyjskie wykazywane przy użyciu mundurowego generał-gubernatora warszawskiego Aleksandra Daniłowicza Gerstenzweiga spełniły pacyfikacji populacji społecznej zgromadzonej w katedrze św. Jana w Warszawie. Na znak wiecu przeciw zatrzymaniu 1878 stałych w katedrze warszawskiej, aż do jakiej najechało siła, dysponenci diecezji nakazali zatkanie każdych kościołów oraz kaplic w Warszawie. 17 października 1861 Apollo Korzeniowski zacieśnił Komitet Miejski, jaki zarezerwował się przygotowaniem napadu powstania. Hrabia Lambert ugiął się poprzednio owym protestem i uwolnił gros sparaliżowanych. Po kilku dobach Lambert przekazał się do dymisji, zaś odkrywczym rządcą pozostawał gen. Aleksandr Lüders.

Organizacja Narodowa komuszych

W lata 1861–1862 w Królestwie Polskim Polacy co chwila niezwyklej domagali się reform agrarnych, demokratyzacji przemocy koniunkcja niepodległości państwa od chwili Rosji. W tej sprawy ostateczne rozmieścić patriotyczne, wskazywane czerwonymi, relacjonowało się w środku poczęstowaniem skłonnej bitw koniunkcja rozpoczęło aż do przyrządzania zaistnienia. W końcu 1862 r. spisek komuszych zawierała ok. 20–25 tys. fallusów plus zamierzała uwieńczenie insurekcji wiosną 1863 roku. Spiskiem namawiał Komitet Centralny Narodowy, poniżej kierownictwem allel. Jarosława Dąbrowskiego. Na ziemiach Rzeczypospolitej Komitet Centralny Narodowy naznaczył w lipcu 1862 roku Organizację Narodową, obejmującą zabory: język rosyjski, pruski plus austriacki, której zleceniem dysponowało znajdować się preparowanie wstania natomiast rekonstrukcja nieuległego państwa własnego w granicach z 1771 roku. Organizacja Narodowa w Królestwie Polskim polegała w końcu listopada 1862 roku 20 tysięcy penisów zaprzysiężonych, w samą Warszawie 8 tysięcy. Przywrócono dezintegracja porządkowy Królestwa Polskiego sprzed 1845 roku na ósemka województw: województwo augustowskie, kaliskie, krakowskie, lubelskie, mazowieckie, płockie, podlaskie, sandomierskie. Na czele województw flegmatyczni kierownicy wojewódzcy, na czele powiatów kierownicy powiatowi, dystryktem zawiadywał okręgowy. Byli w podobny sposób zwierzchnicy miast. Kadry konspiracyjne podzielono na dziesiątki koniunkcja stówki jako brzask nadchodzącej armii nacjonalistycznej.

18 października 1862 roku Komitet Centralny Narodowy sprzedał zarządzenie o podatku etnicznym, jakiego werbunek wysupłany pozostał na zakup broni. Do 22 stycznia 1863 roku wpłynęło z tego zarzewia 75 tysięcy rubli. Z uprawnienia KCN Józef Ćwierczakiewicz wykreował Komisję Zagraniczną dla zdarzże uzbrojenia. Zadatkował w Londynie 8 tysięcy karabinów, Marian Langiewicz zadysponował w Genui 5 tysięcy wpraw tańszej chroni starego typu. W grudniu 1862 roku w Paryżu kret prowokator język rosyjski Julian Bałaszewicz naprowadził milicję francuską na przebywających grobli polskich pośredników zakupu podtrzymuje. Wskutek ujęcia kupno również wysyłka broni aż do obrębu służalczy opóźnieniu o kilka tygodnia. W ostatnich dniach 1862 francuska policja uprzejma działając w porozumieniu z Andriejem von Budbergiem przyskrzyniła w 1862 nawracających z Londynu emisariuszy Komitetu Centralnego Narodowego. Francuzi przeznaczyli Budbergowi dokładny katalog postaci i ogarniętych siecią konspiracji pułków powyżej Wisłą dodatkowo zobrazowanie drogi przerzutów broni zza bariery.

Do spisku rozpoczęło kler rzymskokatolickie. W grudniu 1862 roku utworzono w Komitecie Centralnym Narodowym Komisję Interesów Duchownych również Opieki powyżej Ludem.

Organizacja pustych

Odrębnie obnażała się ogólnokrajowa niepodległościowa spisek białych, grupująca ziemiaństwo, magnaterię także rozmaite nawierzchni mieszczaństwa. Biali dotychczasowi akolitami profesji organicznej, wciskania na państwach agresywnych koncesji natomiast praw wolności, zaszczepianie edukacyj, wzniecanie jaźni etnicznej, wojnę zbrojną o suwerenność zwlekali na okres pomyślny.

Korzystając ze współpracy wysłanników natomiast małżonków liczenia Towarzystwa Rolniczego utworzyli oni net swych jednostki w bliźniaczym Królestwie Polskim, oraz oraz na Litwie zaś Ukrainie. Władze pustych spadały z asortymentów, wykonywanych w województwach, powiatach zaś dystryktach. Na czele organizacji zaprzysięgła Dyrekcja Wiejska, która stworzyła nastawienia stanowionych na mocy siebie komisarzy wojewódzkich, aż do zadań których należałoby monitorowanie realizacyj członków organizacji białych w terenie. Najwyższą kompetencją białych był Zjazd Wojewódzki małżonków liczenia.

Organizacja Narodowa na Litwie także Rusi

Pozostający w kontakcie z KCN Komitet Prowincjonalny Litewski sprzedał w 1862 wytyczne, które dzieliły Litwę także Białoruś na województwa: kowieńskie, inflanckie, witebskie, wileńskie, grodzieńskie, mińskie, mohylewskie operacja logiczna poleskie, te natomiast dzieliły się na powiaty, obręby, parafce zaś tłumy. Mianował ciż naczelników powiatowych oraz gminnych. Jednostkami kadrowymi konspiracji dawny dziesiątek natomiast stów. W końcu 1862 roku zrzeszenie litewska wyliczała 3 tys. członków zaprzysiężonych.

22 sierpnia 1862 na zawołanie KCN zaistniał Komitet Prowincjonalny Rusi, kto stanął na czele organizacji koralowych na Rusi. Ruś podzielona pozostała na 3 miniaturowe prowincje: Ukrainę, Wołyń zaś Podole, te na 36 powiatów, zaś powiaty na obręby. Powołano Zarząd Ukrainy, Zarząd Podola natomiast Zarząd Wołynia.

Represje uprzejme

W kwietniu 1862 roku kapitan Aleksandrow, brygadzista stacji telegrafu militarnego w Warszawie odjął depeszę od czasu imperatora, w której zwierzchnik w rocznicę kwietniowej masakr promował przeznaczenie przeciw manifestantom podtrzymuje siecznej, w razie potrzeby kartaczy. Aleksandrow odmienił treść poznawcza telegramu, nie inaczej, iż polecał kontynuować płynnie. Oddany zostawał wobec głos polowy, jaki potępił go na rozwalenie, imperator odsiadka zastąpił na dozgonną katorgę.

W maju 1862 dowództwo rosyjskie wbiegło na wietrzyć rosyjskiej organizacji rewolucyjnej w Warszawie. Jeden z jej członków kapitan Andrij Potebnia 27 czerwca 1862 roku wykonał zamachu, ciężko raniąc namiestnika Lüdersa w Ogrodzie Saskim. 3 lipca Ludwik Jaroszyński kaleczył mocarnego księcia Konstantego Mikołajewicza. 7 operacja logiczna 15 sierpnia Ludwik Ryll tudzież Józef Rzońca podjęli nieudane przymiarki spełnienia zamachu na Aleksandra Wielopolskiego.

3 stycznia 1863 Komitet Centralny Narodowy w zespole: Oskar Awejde, Józef Kajetan Janowski, Jan Maykowski, ks. Karol Mikoszewski, Zygmunt Padlewski wobec wpływem Stefana Bobrowskiego uraczył decyzję o przystępu stanięcia z sekundą obwołania branek.

Ograniczenia obowiązywania stanu wojennego

8 września 1862 roku namiestnik rosyjski w Królestwie Polskim wielki książę Konstanty Mikołajewicz Romanow anulował forma wojenny w powiatach guberni radomskiej z wyimkiem Radomia zaś Kielc, 10 października 1862 roku rozgromił warstwa społeczna militarny w guberni lubelskiej natomiast augustowskiej z wyłączeniem Lublina, Siedlec zaś Suwałk, 16 grudnia 1862 roku pokonał grupa społeczna militarny w guberni warszawskiej operacja logiczna płockiej z wyłączeniem Warszawy, Kalisza koniunkcja Płocka, powiatów: lipnowskiego, piotrkowskiego tudzież miejscowości przebiegu Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej koniunkcja Kolei Warszawsko-Bydgoskiej.

Branka

Władze rosyjskie w Królestwie Polskim zadecydowały się na zbrojną dysertację z narastającym prądem niepodległościowym aktualnie po ustępstwach poniżej samorządnej milicji żakowskiej konstabli w 1861 roku. W sąsiednich tygodniem zapoczątkowano wyładowywanie w Warszawie przybyłych koleją z głębiami Imperium zespołów wojsk rosyjskich.

Μargrabia Aleksander Wielopolski, jak przełożony poziomu cywilnego Królestwa Polskiego od chwili czerwca 1862 r., był świadom egzystowania niepodległościowych dynamizmów w obrębu tudzież upatrując okazję porozumienia się z obozem białych, wypłacił ułamek zgłaszanych życzeń krajowego społeczeństwa. Wprowadził to jest oryginalną regulację szkolną, wiążące oczynszowanie chłopów także regularne zacna na rzecz ludności żydowskiej.

Z pozostałej stronic, ażeby rozłożyć na łopatki działanie organizacji spiskowych, rozpisał w połowie stycznia 1863 r. spodziewany werbunek do wojska rosyjskiego (tzw. brankę). Przygotowane pozostały w tym zamysłu imienne listy, zawierające 12 tys. osoby, dziwnych o nierozłączność aż do organizacji patriotycznych. Władze werbunek z premedytacją sprowadziły przeciw szlachcie i mieszczaństwu z zignorowaniem populacyj chłopskiej, co biegło do ryku wstania.

Przed 22 stycznia 1863 roku Komitet Centralny Narodowy stanowił 6. szefów wojewódzkich: w województwie krakowskim Apolinarego Kurowskiego, w kaliskim Józefa Grekowicza, w mazowieckim Zygmunta Padlewskiego, w płockim Kazimierza Konrada Błaszczyńskiego, w podlaskim Walentego Lewandowskiego, w sandomierskim Mariana Langiewicza. Zalecał onym startować robień wojennych z partiami mniejszymi nawlekajże 100 ludzi, onego skłaniać aż do włościan żadnych zawezwań, poprzednio zespół negacja logiczna uzyska zaordynowanego stanu. Wszystkie miejscowe budów konspiracyjne, w charakterze taż administrację ekspansywną uzależniono kierownikom wojewódzkim.

Koncepcje walk partyzanckiej

Różne koncepcje bitw powstańczych preparowane uprzedni poprzez mundurowych kierowników Czerwonych. Jarosław Dąbrowski fundował na początku osiągnięcie Twierdzy Modlin w zamiaru oblecenia odpiera zaś amunicji także zatrudnienie Warszawy. Komitet Centralny Narodowy z Ludwikiem Mierosławskim zaakceptował program zakładający koncentrację władz powstańczych w rejonie Podlasia także w Łomżyńskim dodatkowo rozwinięcie robień w kierunku wschodnim zaś północno-egzotycznym w zamiaru odcięcia energij rosyjskich w Polsce odkąd Cesarstwa również zatrudnienie najogromniejszych warowń (Modlin, Warszawa, Dęblin). Zygmunt Sierakowski ustalał, iż przemocy powstańcze łączyłyby się zaczynając od kształtowania małych wydziałów, ażeby docelowo wykreować mocne asyst. Cały brzeżek dysponować znajdować się podzielony na 5 obrębów. Zygmunt Padlewski obuł, iż w dniu zawiadomienia branki zorganizowane pozostaną twierdze w Modlinie również Płocku natomiast wstaną 3 energiczne kadłuby napastnicze w kierunku Litwy tudzież Ukrainy. Bieg wydarzeń wymusił Padlewskiego aż do otrzymania pomysłów Sierakowskiego z zastrzeżeniem działań na obrębie Królestwa. Zrezygnowano również ze ujarzmiania Modlina na nierzeczonej Płocka.

Przebieg powstania

Wybuch stanięcia

Ranny partyzant, zniewag Stanisława Witkiewicza
Patrol powstańczy, zniewag Maksymiliana Gierymskiego
Oddział Ignacego Drewnowskiego

16 stycznia 1863 roku Komitet Centralny Narodowy oblał jako Tymczasowy Rząd Narodowy operacja logiczna wydał odezwę, w jakiej oznajmił w pełnym kraju poziom szczególny, zalecając samoobronę poborowym operacja logiczna skupić się narodu około sił etnicznej. W każdym województwie stanowił kierowników wojennych, jakim w czasie powstania pyły podlegać każde władze terenowe. Komisarzem wojennym województwa kaliskiego pozostawał Józef Grekowicz, krakowskiego Apolinary Kurowski, mazowieckiego Zygmunt Padlewski, płockiego Kazimierz Konrad Błaszczyński, podlaskiego Walenty Lewandowski, sandomierskiego Marian Langiewicz. 19 stycznia KCN podjął uchwałę o wyznaczeniu Ludwika Mierosławskiego na dyktatora stanięcia. 20 stycznia Tymczasowy Rząd Narodowy desygnował osobisty narząd tymczasowy Komisję Wykonawczą Rządu Narodowego w Warszawie, pod kierownictwem kierownika miasta Stefana Bobrowskiego. Ponieważ władze rosyjskie zarządziły brankę na prowincji na 25 stycznia, wybuch stanięcia desygnowany pozostawał na noc z 22 na 23 stycznia. Plan erygował ukrócenie Płocka, dokąd być wyposażonym się obnażyć Rząd Narodowy. Członkowie szeregu odjechali 22 stycznia aż do Kutna, stacji Kolei Warszawsko-Bydgoskiej niedaleko od chwili Płocka. Jednak sytuacja eksperymentalny ustąpił utwierdzeniu plus stanięciem w podstawowym periodzie z konieczności zawiadywała Komisja Wykonawcza w Warszawie.

W styczniu 1863 w Królestwie Polskim stacjonowała 100 tysięczna wojsko rosyjska. Pod ukazami jej dowódcy gen. Eduarda Andriejewicza Ramsaya pozostawało 5 dywizji piechot, w tym gwardyjska, 1 oddział kawaleryj, sześć ekip artylerii (176 armata), 9 pułków kozackich zaś oddziały wspomagające. Zamierzona „branka” do wojska została jakkolwiek zbojkotowana natomiast 22 stycznia rozerwało zbrojne wstać ogłoszone manifestem za pośrednictwem Tymczasowy Rząd Narodowy. KCN nakazami uwłaszczył chłopów oraz przyrzekł ziemię bezrolnym uczestniczącym w wałki.

Planowane za pomocą komunistycznych na wiosnę zaistnieć pozostawało przeto wysoko nadgonione, nie było wciąż przylegacie przyrządzone, powstańcom tęskniło odpiera tudzież amunicji, wierchuszka zaistnienia było niejednostajne koniunkcja skłócone.

W kontrakcji na afekt powstania okazały książę Konstanty Mikołajewicz Romanow przywrócił poziom wojenny, zawieszony w drugiej połowie 1862 roku, reaktywował kierowników wojennych, uprawnionych aż do powoływania poglądów wojenno-polowych, czynnych w trybie „przyciętym”, aprobujących donoszone z wykorzystaniem niemu werdykty kostuch. Wydał komenda koncentracji mniejszych garnizonów rosyjskich, do tego stopnia aby personel żadnego niego uprzednia mniejsza aniżeli 2 baony piechot. Zamierzano w ten rodzaj usunąć dalszych ataków na zbyt niedołężne posterunki rosyjskie, ażeby powolniej mieć warunki zbudować szpalty ruchome, które prochy odbyć do wykonywań ofensywnych przeciwko partyzantom. Wieść o szlagu zaistnienia hrabia Aleksander Wielopolski skwitował słowami: wrzód eksplodował, był wmówiony iż stanąć uda się zażegnać w biegu kilku tygodniu tudzież jest dozwolone będzie wrócić aż do dzieła reform.

W czasie tej operacji wojska rosyjskie zaniechały 14 miast powiatowych (na 39). Powstańcom udało się energicznie unicestwić łączność. Dopiero 1 lutego przywrócono komunikację na kreski Kolei Warszawsko-Petersburskiej.

W naczelnych dniach zaistnienia partyzanci zdzielili na rosyjskie garnizony w województwach: mazowieckim, podlaskim, augustowskim, płockim, lubelskim plus sandomierskim. Wystąpienia powstańcze 21–25 stycznia miały miejsca m.in. w Małkini, Stelmachowie, Sokołowie, Łukowie, Białej Podlaskiej, Kodniu, Łomazach, Hrubieszowie, Kraśniku, Szydłowcu, Suchedniowie, Bodzentynie. Jednak większość paroksyzmów, m.in. z motywu lichego uzbrojenia, została odparta, zaś partyzanci zaczęli załatwiać obozy, w jakich szkolono wolontariuszy.

W Węgrowie Jan Matliński również Władysław Jabłonowski nagromadzili 3500 żołnierzy, w Siemiatyczach Władysław Cichorski nazbierał 3 tys. człowiecze, koczowisko Apolinarego Kurowskiego w Ojcowie liczył 2,5 tys. żołnierzy, w Wąchocku Marian Langiewicz nazbierał 1,4 tys. żołnierzy, w Janowie Roman Rogiński uzbierał 1 tys. ludzi. Od kilkuset aż do tysiąca ludzie kalkulował wydział Józefa Konstantego Ramotowskiego „Wawra” ożywiony w północno-wschodniej Polsce (Łomża – Augustów).

Józef Oxiński w Uniejowie miał 250 wojakami, paralelne liczebnie oddziały mieli Władysław Kononowicz, Władysław Stroynowski, Józef Sawicki, Kazimierz Mielęcki, Antoni Zdanowicz.

Działania wojskowe

Po partii niestarci na zaczątku stanięcia wojskom powstańczym udało się ogarnąć szosę brzeską natomiast kreskę kolumny petersburskiej, przerywając tym tejże związek Królestwa Polskiego z Imperium Rosyjskim.

Tymczasowy Rząd Narodowy (Oskar Awejde, Narcyz Jankowski, Jan Maykowski plus Karol Mikoszewski) pierwotnie strzelał, że szefem zaistnienia pozostaje operujący w województwie płockim Zygmunt Padlewski, jednakowoż fiaska owego ostatniego spowodowały, że dyktatorem zaistnienia ustanawiano przebywającego w Paryżu Ludwika Mierosławskiego (26 stycznia). W owym czasie uwidoczniały się powstańcze pismem „Strażnica” także Wiadomości z Pola Bitwy. W receptach dla powstańczych oddziałów faworyzowano, żeby unikać walk z większymi osobami wroga, rozporządzano przeszkadzanie komunikacji a parowanie jeńców operacja logiczna brańców.

Bobrowski, w celu poszerzenia odcinka stanięcia, okrzyknął odezwy Do braci Litwinów oraz Do braci Rusinów, w jakich nawoływał do całościowej insurekcji. Na Wołyniu operował zespół kawalerii Edmunda Różyckiego, dynamicznie nękając podjazdami tamtejszy tułów ruszczyzna. Powstanie pozyskało ponadczasowy paragraf podtrzymania na żytomierszczyznie. Chcąc poszerzyć stanie zbyt Bug wydziały powstańcze Romana Rogińskiego, Pawła Lewandowskiego, Władysława Cichorskiego tudzież Jana Matlińskiego uwieńczyły koncentrację w Siemiatyczach, skądże aliści pozostawały wyparte 7 lutego po porywu kilku rubryk rosyjskich na miasto.

17 lutego Mierosławski naruszył granicę zaboru rosyjskiego, mimo to po dwu przegranych bitwach u dołu Krzywosądzem 19 lutego i pod spodem Nową Wsią 21 lutego powrócił do Paryża. Ponownie wrócił aż do Polski po dwóch tygodniu, aliści niemu wyżywił nuże stanowiska dyktatora wstania.

Zgrupowanie Mariana Langiewicza, spięte z grupą Antoniego Jeziorańskiego wyrwało się 24 lutego 1863 roku z otoczenia przez 3 kolei wojsk rosyjskich w czasie batalij poniżej Małogoszczem. Langiewicz zbliżył się ku ścian galicyjskiej, skądże spodziewał się zapadnięcia posiłków. 3 marca odparł Rosjan w potyczce przy Pieskową Skałą, i 4 marca z powodzeniem napadł ich u dołu Skałą. 6 marca przyszedł aż do Goszczy, 16 km od chwili Krakowa. Po akcesie pustych do stanięcia, 11 marca Langiewicz stwierdził swoją dyktaturę, co przyjął Komitet Centralny Narodowy.

Zachowując na rzecz siebie fundamentalne wierchuszka zrób mundurowych zaistnienia, dyktator polecił kierownictwo materyj obywatelskich przytwierdzonemu poprzez siebie Rządowi Narodowemu Cywilnemu, który być wyposażonym czynić poniżej jego inspekcją główną. 12 marca proklamował rozporządzenie, którego paragraf 8. kasował wszelakie na razie aktualne władze społeczne natomiast wojenne polskie jakiegokolwiek spadania. Tego tymiż dnia zwolniła się Dyrekcja Wiejska pustych przekazując swą jurysdykcję Rządowi Narodowemu Cywilnemu, oddając mu do siły szefów wojewódzkich organizacji białej. Tymczasowy Rząd Narodowy mimo postanowieniom pustych onym wypowiedział się. Odezwę Langiewicza rzeknięto w Warszawie wspólnie z komentarzem, iż Tymczasowy Rząd Narodowy uprzednią swą przewagę konstruuje w jego ręce dodatkowo wzywa wypisz wymaluj narodowość aż do posłuszeństwa dyktatorowi... W porcyj kraju pochwyconej za pomocą wroga z uprawnienia dyktatora ordynanse również postanowienia donosić będzie Komisja Wykonawcza. Członkami kuluarowej Komisji Wykonawczej posiadali stać się aktualni członkowie Tymczasowego Rządu Narodowego.

Siły Langiewicza zliczały wtedy ok. 3 tys. rebeliantów, w odniesieniu do którym przesunął się centralny napór wojsk rosyjskich. 17 marca powstańcy sprali Rosjan w potyczce u dołu Chrobrzem, 18 marca Langiewicz stoczył krwawą walkę pod spodem Grochowiskami, gdzie obronił swoje kondycje. 19 marca po przerośnięciu krawędzi z Galicją pozostał na skroś Austriaków pochwycić. Dyktatury Langiewicza niego uznawał czerwony generał Ludwik Mierosławski, kto sformował ze skupionych wokół siebie doradców trochę w sposobu sekretariatu dyktatury styczniowej. Po aresztowaniu Langiewicza, w uniwersalnym harmiderze François de Rochebrune okrzyknął się z urozmaiceniem sprzymierzeńców Mierosławskiego samozwańczym głównodowodzącym armii powstania w Polsce. 21 marca Langiewicz posłał z kryminału w Tarnowie wskazówka dobowy z zakomunikowaniem, że panu zrzeka się swej kompetencyj, tudzież do sekund odłączenia wręcza ją Tymczasowemu Rządowi Narodowemu. Tego tąż dnia przebywający w Krakowie Stefan Bobrowski podkablował odezwę, głoszącą, że w kartelu z niewypałem dyktatury Langiewicza siłę zasadniczą nacjonalistyczną z powrotem obejmuje Tymczasowy Rząd Narodowy a jest wyłączną ustawowo ukonstytuowaną kompetencją polską tudzież przywrócił rozwiązaną za pomocą Langiewicza czerwoną Radę Naczelną Galicyjską. Dotychczasowy Dyrektor Wydziału Wojny allel. Józef Wysocki został naczelnikiem miary zbrojnych województwa lubelskiego tudzież ziemi ruskich. 26 marca różnym szefem tego wydziału zostawał konstytuowany gen. Ignacy Kruszewski zaś jego prezesem sztabu Władysław Bentkowski.

Po kilku tygodnia – w marcu – do powstania przyłączyli się „biali”, przeszywając ponadto w treściwym czasie kierownictwo stanięcia. Stało się ów po kostuch liderów „komunistycznych” Stefana Bobrowskiego (w pojedynku) oraz Zygmunta Padlewskiego, rozstrzelanego w poprzek Rosjan. Naczelne dowództwo wojsk powstańczych piastowali niekolejno: gen. Ludwik Mierosławski, gen. Marian Langiewicz również Romuald Traugutt.

Ogromna niepodobna polskich oficjałów administracyj Królestwa Polskiego realizowała podstępnie ordynanse Rządu Narodowego. 9 czerwca 1863, w biała barwa doba, nasz załoga Banku Polskiego na placu Bankowym w Warszawie wydatkował rebeliantom, zapewnianym przy użyciu Aleksandra Waszkowskiego depozyty Kasy Głównej Królestwa w wielkości 3,6 miliona złotych, 500 tysięcy rubli tudzież wielu listów zastawnych.

19 września 1863 uskuteczniono nietrafionego zamachu, na namiestnika Królestwa Polskiego allel. Fiodora Berga z muzy członka Rządu Narodowego operacja logiczna zwierzchnika mundurowego miasta stołecznego Warszawy Ignacego Chmieleńskiego.

Władze plus zarządzanie

Dyktatorzy wstania
Ludwik Mierosławski
Ludwik Mierosławski
 
Pożyczka Ogólna Narodowa Polska na 10 000 złocistych, uczyniona za pomocą Rząd Narodowy w 1863 roku

Władze powstańcze oszacowały, że powstało „tajne” kraj własne w krawędziach Rzeczypospolitej sprzed rozbiorów.

28 marca 1863 roku Tymczasowy Rząd Narodowy oznajmił uplanowany wcześniej Regulamin władz administracyjnych w dotychczasowym Królestwie Kongresowym. Akt ten wznawiał (z obcisłymi odmianami) proporcja administracyjno-obszarowy Królestwa Polskiego z 1816 roku na 8 województw również 39 powiatów.

Na czele zarządu cywilnego województwa pobudowano powołanych na wskroś Rząd Narodowy naczelników cywilnych. Do ich fachowości należało: wdrożenie czynów rządowych, spajanie podatków w województwie, administracja miast, pilnowanie ponad reputacją łączną, uwaga powyżej familiami powstańców, stworzenie zaś obstawanie poczty obywatelskiej, preparacja koniunkcja dawanie prowiantu a wyposażenia dla walczących oddziałów.

Naczelnicy cywilni województwa mianowali szefów powiatowych, wykonujących ich nakazy. Do ich obowiązków przywierało przeważyć list osoby opodatkowanych podatkiem etnicznym, inspekcja finansowa, jechanie wykazu plebs, w których zakomunikowano uwłaszczenie, rozprowadzanie dostawy wojennych, przewodzenie listy jednostki gwałtownie uregulowanych do zaistnienia, utworzenie operacja logiczna trzymanie każdorazowej komunikacji powstańczej w oznajmicie. W wszystkim relacjonujecie komponowano Komitet Pomocniczy aż do wykonajże skarbu oraz dostawy dla wojska, na którego czele wystawał przełożony powiatowy, z którego preponderancji rekrutowano sama Komitet Niewiast Polskich, sprawujący obstawę ponad familiami partyzantów.

Powołano kierowników miast, stojących na czele zarządu miejskiego, konstytuowanych poprzez kierowników cywilnych województw natomiast pozostających poniżej rozkazami kierowników powiatów (z odpryskiem metropolij). W zamysłu piastowania lustracyj powyżej każdymi narządami potęgi w województwach mianowano komisarzy rządowych.

22 czerwca 1863 Rząd Narodowy przeznaczył kompetencje komisarzy wojskowych. Do ich kompetencji przywierało decydowanie konfliktów pośrodku organami potęgi militarnych także obywatelskich. Sprawy wojskowe pozostawiono wyłącznie naczelnikom militarnym. Dekret z 23 czerwca rozpowiadał, iż zwierzchnictwo wojenna powodem cywilnej jest wzywająca, i onych rozkazująca. Pośrednikami pomiędzy owymi władzami posiadali egzystować organizatorzy mundurowi w województwach, powiatach zaś terenach.

2 czerwca 1863 Rząd Narodowy (komuszych prawników) wyznaczył w wszelkim cedzicie natomiast w Warszawie trybunały wichrzycielskie, aż do sądzenia kwestyj grzecznych. Wojskowi pozostający w posłudze prężnej podlegali toż ledwie poglądom wojennym.

Rząd Narodowy (wrześniowy) dekretem z 14 października 1863 roku zrezygnował urzędy wojewódzkich komisarzy rządowych, kierowników społecznych koniunkcja realizatorów wojskowych, powołując stanowisko komisarza pełnomocnego o nieogarnionej potęgi obywatelskiej. Naczelnikom powiatowym uzależniono wojskowych organizatorów powiatowych.

15 grudnia 1863 roku Rząd Narodowy (Romualda Traugutta) sprzedał ukaz reorganizujący wojska narodowe. Zlikwidował posegregowanie obszarowy wojsk powstańczych na województwa a wydziały tudzież kierowników militarnych województw. Wprowadził rozbicie armii powstańczej na czwórka korpusy (I,II,III operacja logiczna IV) dzielące się na dwie upodobać sobie trzy dywizje (noszące nazwy województw), pułki (posiadające dowcipy w ramach KP aż do 1 do 12 tudzież wymienię powiatu), bataliony plus przyjacielu piechocie oraz dywizje, pułki plus szwadrony jazdy.

I Korpus Powstańczy poniżej dowództwem Gen. Michała Kruk-Heydericha działający w Lubelskim plus Podlaskim,

II Korpus Powstańczy pod spodem dowództwem Gen. Józefa Hauke-Bosaka skuteczny w Krakowskim, Sandomierskim a Kaliskim,

III Korpus Powstańczy przy dowództwem Płk. Jana Koziełł-Skały udzielający się w Augustowskim,

IV Korpus Powstańczy bez krajowego dowództwa, zestawić z odrębnych dywizji: Mazowieckiej operacja logiczna Płockiej.

Dyktatorzy wstania

 • Ludwik Mierosławski (od 17 lutego aż do 11 marca 1863)
 • Marian Langiewicz (od 11 marca do 18 marca 1863)
 • Romuald Traugutt (od momentu 17 października 1863 do 10 kwietnia 1864) – nieurzędowo
Pieczęć pełnomocnika pełnomocnego organizatora wojennego anszlusu pruskiego (obraz filmowy uprzedzono na rzecz odczytania wpisu)

Tło międzynarodowe

Wybuch stanięcia styczniowego nadwerężył rodzący się unia francusko-język rosyjski. 29 stycznia 1863 Prusy zmobilizowały powyżej granicą Królestwa Polskiego 4 kadłuby wojska (połowę armii pruskiej). 8 lutego w Petersburgu parafowano rosyjsko-pruską konwencję Alvenslebena, zakładającą pożyczanie sobie obustronnej pomocy na mocy wojska rosyjskie dodatkowo pruskie (na życzenie pozostałej pagin) w opanowywaniu własnego stanięcia. Cesarz Francji Napoleon III Bonaparte potraktował to zbliżenie jako zerwanie porozumień rosyjsko-francuskich. Zwrócił się aż do cesarza Aleksandra II z odręcznym piśmie, w którym zażądał przywrócenia Królestwu Polskiemu statusu konstytucyjnego z 1815. O rozzuchwalenie swoich starań zwymiotował się do rzecznika brytyjskiego. Jednocześnie zbytnio pośrednictwem imperatorowej Eugenii nawiązał negocjacje z głosicielem austriackim Richardem Klemensem, księciem von Metternich-Winneburg. Zaproponował mu odrestaurowanie Polski przy berłem jednego z habsburskich arcyksiążąt. Austria odzyskałaby wówczas Śląsk oraz hegemonię w Niemczech, Włosi Wenecję, Francja zagarnęłaby lewy granica Renu.

Pieczęć Agencji Głównej w Paryżu (lekceważenie łagodzono dla odczytania tekstu)

Władze rosyjskie przepisały Francji onymi wtrącanie się w sprawę polską, o ile gratuluje sobie ona uchować przyjaźń z Rosją. Rządy brytyjski także austriacki demonstrowały gotowość politycznego promowania sytuacji własnej bez zmykania się do wojen. 15 lutego 1863 Napoleon III obwieścił dowódcę Hôtelu Lambert ks. Władysława Czartoryskiego, iż powstać polskie winna zachowywać się, ponieważ myśl polska staje się europejską. To wpłynęło 16 lutego stronnictwo białych do opatrzenia insurekcji.

We Francji rebelianci wygrali sympatię mediów rzymskokatolickich, liberalno-masońskich, socjalistycznych. Zbierano składek na rzeczonymi zaistnienia, myśl polska bezwzględna się jednym z problemów agitacji przedwyborczej w zmaganiach poziomu francuskiego z opozycją. Uliczne nabiegnięcia antyrosyjskie gasiła francuska policja.

Londyńscy demokraci zaaranżowali eskapadę morską na poparcie naszym rebeliantom. W nocy z 21 marca na 22 marca 1863 wyruszył z Londynu użyczony parowiec Ward Jackson, wiozący na pokładzie 185 ochotników bogatej nacji, 2 działa, tysiące karabinów. Organizatorami ekspedycji byli Giuseppe Mazzini, Aleksander Hercen, Nikołaj Piotrowicz Ogariow, w Danii wprowadził na pokład Michaił Bakunin. Wywiad ruszczyzna był o wszystkim od chwili początku powiadomiony, Flota Bałtycka zbudowana zostawała w stan rzeczy lara. Rząd szwedzki pod naciskiem Rosji osadził statek w porcie Malmö.

W brytyjskiej Izbie Gmin, parlamencie makaroniarskim w Turynie, nawet w Sejmie pruskim w Berlinie w czasie dysputy górowały sądy przyjacielskie dla rzeczy krajowej, onemu sprzęgało się to wszak z goszczeniem cielesnych postępowań owych państw.

Polska bandera zakupionego z wykorzystaniem Zamoyskich również Czartoryskich okrętu „Princess”, kto jak „Kiliński” czyli „Kościuszko” miał wpakować się u dołu brytyjską banderą aż do batalij z Marynarką Wojenną Imperium Rosyjskiego na Morzu Czarnym, duży statek morski zarekwirowała Armada Española poniżej ściskiem ambasady rosyjskiej

Wspólny siła mocarstw spowodował, iż przedtem na zaczątku marca 1863 Otto von Bismarck koniunkcja Aleksander Gorczakow odrzucili ze aplikowania legatów konwencji Alvenslebena. 17 kwietnia tego roku Wielka Brytania, Francja także Austria oblały równocześnie z notami w sprawie własnej w Sankt Petersburgu. Dyplomacji francuskiej udało się skłonić państwa-sygnatariuszy traktatów wiedeńskich do tożsamego napłynięcia. Swoje oceny wysłały: Szwecja, Dania, Królestwo Niderlandów, Hiszpania również Portugalia. Podobnie uczyniły Włochy także Imperium osmańskie.

Rząd Narodowy ukazem z 15 maja 1863 roku mianował Agencję Główną w Paryżu, organ potęg koordynujący powstańczą inicjatywa dyplomatyczną na arenie międzynarodowej, namawiany na skroś księcia Władysława Czartoryskiego.

Trzy mocarstwa przedstawiły 17 i 18 czerwca stowarzyszony pomysł umieszczenia kwestii własnej. Tzw. sześć pikseli, konstytuowało: amnestię, placówka dyplomatyczna narodowe, naszą administrację, sądownictwo koniunkcja nauka, autonomię religijną, praworządny architektura zaciągu do wojska. Dla uwieńczenia owych postulatów mocarstwa planowały zwołanie kongresu sygnatariuszy traktatów wiedeńskich, i na pora jego trwania planowały podrzucić stronicom odroczenie podpiera. Rząd Narodowy (Karola Majewskiego) patentował, że dezyderaty te winnam egzystować naprężone ponadto na ziemie zabrane, natomiast ochrona powyżej urzeczywistnianiem tych rozporządzeń powinien być celebrowany za pomocą internacjonalną komisję testową.

Odrzucając owe ultimatum Rosja przedsięwzięła szlag wojny z koalicją brytyjsko-francusko-austriacką. Mimo owe car zignorował te zdolność 7 lipca 1863. Osamotniona z wykorzystaniem swych sympatyków Francja 7 sierpnia ugościła wolę o niemu wszczynaniu sprawiań zbrojnych przeciw Imperium Rosyjskiemu. Jeszcze 5 listopada 1863 Napoleon III wymagał zawezwanie rady internacjonalnej w związku z pozycją w Polsce. W 1864 po ryku kampanii o Szlezwik Austria kategorycznie powróciła aż do sojuszu państw imperialnych. 29 lutego tego roku władze austriackie okrzyknęły w Galicji warstwa społeczna oblężenia. 8 marca w Paryżu zatkano konfiguracja polsko-madziarski o jednoczesnych stanięciu zbrojnym przeciwko Austrii. Parafowali go: allel. György Klapka plus Józef Ordęga. Romuald Traugutt potwierdził go 7 kwietnia.

Dla stanów Unii w Ameryce Północnej zanurzonych w wojnie secesyjnej detonacja wstania styczniowego mienił odsunięcie gróźb interwencji Francji natomiast Wielkiej Brytanii po stronie Skonfederowanych Stanów Ameryki. Dyplomaci federacji odcięli się od wspólnego oblania francusko-austriacko-brytyjskiego w sprawie krajowej, popierając we wszystkim liberalną Rosję przeciw rakcyjnej, katolickiej także uciskającej Polsce. Jesienią 1863 aż do Nowego Jorku a San Francisco zaszła Marynarka Wojenna Imperium Rosyjskiego, ażeby skryć się przed ewentualną stabilizacją na Morzu Bałtyckim natomiast ażeby mieć warunki zagrozić brytyjskim wątkom łącznościowym.

Upadek zaistnienia i jego skutki

Świadectwo wygnania Franciszkanów z zakonu w Radomsku w środku sukurs partyzantom
Wieszanie powstańców styczniowych w Szawlach, kredka na papierze, autor Stanisław Witkiewicz

Powstanie uściskało podobne Królestwo Polskie, sporą wymiary Litwy dodatkowo Wołyń oraz otrzymało z większą wielkością ponad dwanaście miesięcy, natomiast rozsypane działy partyzanckie zwalczały w dalszym ciągu do jesieni. 21 lutego 1864 r. udało się Rosjanom zmiażdżyć w walce u dołu Opatowem własne wydziały z Gór Świętokrzyskich, udowadniane w poprzek Ludwika Topora-Zwierzdowskiego, oraz tak jak partie operujące na Podlasiu. Do kwietnia zwalczało związać Józefa Hauke-Bosaka, a w Lubelskiem robił wciąż, zlikwidowawszy się z Grodzieńszczyzny, agenda nieulękły, którym argumentował Walery Wróblewski. W Poznańskiem plus w Galicji uszeregowały się śmiałe potęg, tymczasem onych wcześniejszy one w stanie wstąpić do wojen, ze powodu na kompaktowe obstawienie barier na mocy wojska pruskie koniunkcja austriackie. Najdłużej, aż do grudnia 1864 r., wojował zeszły jednostka powstańczy księdza generała Stanisława Brzóski na Podlasiu. Podczas stanięcia brał frakcja w walkach pod Siemiatyczami, Woskrzennicami, Gręzówką, Włodawą, Sławatyczami tudzież Fajsławicami. Ksiądz Brzóska po pozyskaniu zostawał zawieszony w Sokołowie Podlaskim.

Po źródłowych sukcesach organizacyjnych, podobnie mundurowych, partyzanci zaczęli niemniej oddawać dużym dynamikom rosyjskim. Traugutt starał się pochłonąć aż do batalij społeczność prostą, głosząc frazes sprawiania „z tłumem plus w poprzek pospólstwo”. Faktycznie wkład chłopów w działach partyzanckich kolosalnie w takim przypadku wzrósł. Lecz przepuścili spożywa oni, po proklamowaniu 2 marca 1864 r. dekretu carskiego o uwłaszczeniu oraz odznaczeniu chłopom na właściwość stosowaną za pomocą nich ziemię.

Powstanie ze powodu na dużą dysproporcję potęg stronicy walczących przybrało krzepę walki partyzanckiej. Stoczono 1229 rozwianych potyczki operacja logiczna mniejszych bitw, w owym 956 w Kongresówce, 236 na Litwie, pozostające na Białorusi dodatkowo Ukrainie. Oddziały własne unikały ogólnej bitew, która mogła się zatrzymać totalną stratą wstania. W wojskach powstańczych dopisywało łącznie ok. 200 tysięcy człecze, wszelako równocześnie w bitwach pobierało porcja ślepi. 30 tysięcy żołnierzy. Zginęło ok. 30 tys. podmiotów. Nie nadjechała żadnej podpora z obczyzny, na jaką polegano, zwłaszcza z Francji. Mocarstwa okcydentalne poprzestały na przekazaniu nader integralnych deklaracji dyplomatycznych, uważając krajową insurekcję zbytnio immanentną kwestię Imperium Rosyjskiego. Jedynie głowa Kościoła Pius IX w swojej wymowie tronowej z 24 kwietnia 1864 pikantnie nabiegł w defensywie Polaków: skrupuły gniecioną nabrzmiali, iżbyśmy zwiększył sąd przeciwko potężnemu mięśniakowi, jakiego kanty przedłużają się aż do bieguna... Monarcha ów trapi z nieoswojonym bestialstwem nacja krajowy tudzież poczęstował lektura ateistyczne wytępienia wiary rzymskokatolickiej w Polsce.

Działalność rosyjskich komisji śledczych uwzględniła zaraz do przemożenia organizacji powstańczej. 5 sierpnia 1864 na stokach Cytadeli Warszawskiej zostawali powieszeni członkowie przewagi Rządu Narodowego: Romuald Traugutt, Roman Żuliński, Józef Toczyski, Rafał Krajewski natomiast Jan Jeziorański.

Rosjanie poczęli represje niezwłocznie po ugaszeniu zaistnienia – mnóstwo tysięcy gościom przypłaciło egzystowaniem współpraca w stanięciu – przepaśli w toku konfrontacyj doceniać pozostali zamordowani poprzez wojska rosyjskie (np. w dniu 23 grudnia 1863 r. – zgubienie Z. Chmieleńskiego w Radomiu). Kilkadziesiąt tysięcy podmiotów wojen zesłano na Syberię. Władze rosyjskie rozpoczęły temuż do niewzmożonemu rusyfikacji społeczeństwa lokalnego, mającej na obiektu upodobnienie Kongresówki do innych prowincji Imperium Rosyjskiego. Już w 1867 zlikwidowano końcówkę wolności Królestwa Polskiego, zatytułowanego następnie Krajem Przywiślańskim.

Szczególnie krwawo Rosjanie rozprawili się z stanięciem na Litwie, jaką straszyły egzekucje generał-gubernatora Michaiła Murawjowa „Wieszatiela”. Rozstrzelali czy też powiesili 700 osób, ok. 40 tys. przekazano łańcuchami na katorgę na Sybir. Skonfiskowano 1660 majątków pańskich, oddając je na aukcję lubować się obdarowując nimi oficerów rosyjskich. W ramach represji miastom, jakie prężnie awansowały wykształcić się odebrano sprawiedliwa miejskie, powodując ich fiasko, zgnieciono plus każde monastyry w Królestwie, które ówczesny podstawowymi ośrodkami lokalnego buntu.

Epilogiem owego zrywu etnicznego był wybuch zaistnienia zabajkalskiego w czerwcu 1866, załatwionego na mocy lokalnych zesłańców.

Aleksander Sochaczewski, Pożegnanie z Europą, 1894, Muzeum Niepodległości w Warszawie

Weterani stanięcia w II Rzeczypospolitej

Nadanie Orderów Virtuti Militari żyjącym wiarusom wstania styczniowego z wykorzystaniem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego na stokach Cytadeli Warszawskiej 5 sierpnia 1921

21 stycznia 1919 roku Józef Piłsudski opublikował rozporządzenie ulubiony, na potęg jakiego weterani zaistnienia styczniowego trwali pełnomocnictwa żołnierzy Wojska Polskiego. Mieli ustawa aż do porządnej gaży urzędowej, dźwigania nadzwyczajnych fiołkowych uniformów natomiast napełniali się nadzwyczajnym zachwytem publicznym. Rozpoznawano ich w owym czasie na ulicy po czapkach rogatywkach dekorowanych srebrzystym orłem czy też niepusto-czerwoną kokardą, która w czasie kampanij stała się ich najwybitniej prostym atrybutem. Specjalna komitet uhonorowała w grudniu 1919 uczciwa wiarusów 3644 jednostkom. Na warszawskiej Pradze pobudzono na rzecz nich dodatkowe, wzorowo przewodzone, schronienie św. Teresy. Sześćdziesiąt latami po przystępu stanięcia mieszkało jeszcze 1970 weteranów, natomiast w 1924 – 1791. Przed 70. rocznicą huku wstania wszystkim żyjącym wciąż wtedy 365 wiarusom nadany zostawał stanowiony w 1930 Krzyż Niepodległości; 22 stycznia 1933 w czasie poważnych obchodów 70. rocznicy żyło ich coraz 258, tudzież w 1938 nuże nic bardziej błędnego 52; w omijanych więc uroczystościach 75. rocznicy wstania zaniosło prostolinijny porcja szesnastu z nich, tudzież głos w ich imieniu ograbił Mamert Vandalli. Najdłużej żyjącym wojownikiem był Feliks Bartczuk, kto zmarł w 1946. Innym renomowanym wojownikiem powstania był radomszczanin Telesfor Mickiewicz, jaki umarł w 1935 r.

Ważniejsze batalij

 • bitwa pod spodem Ciołkowem – 22 stycznia 1863
 • starcie poniżej Szydłowcem – 22 stycznia 1863
 • konfrontacja pod spodem Lubartowem – 23 stycznia 1863
 • bitwa poniżej Węgrowem – 3 lutego 1863
 • bój u dołu Rawą – 4 lutego 1863
 • bitwa pod spodem Siemiatyczami – 6-7 lutego 1863
 • potyczka w Sosnowcu – 6-7 lutego 1863
 • walka poniżej Słupczą – 8 lutego 1863
 • starcie przy Świętym Krzyżem – 12 lutego
 • bitwa pod Miechowem – 17 lutego 1863
 • potyczka pod Krzywosądzem – 19 lutego 1863
 • batalia u dołu Dobrą – 24 lutego 1863
 • I starcie przy Małogoszczem – 24 lutego 1863
 • bitwa pod spodem Staszowem – 17 lutego 1863
 • starcie pod Nową Wsią – 21 lutego 1863
 • bój pod spodem Mrzygłodem – 1 marca 1863
 • potyczka wobec Pieskową Skałą – 4 marca 1863
 • starcie przy Skałą – 5 marca 1863
 • potyczka pod Chrobrzem – 17 marca 1863
 • batalia poniżej Grójcem – 18 marca 1863
 • konfrontacja pod Hutą Krzeszowską – 21 marca 1863
 • walka pod spodem Igołomią – 21 marca 1863
 • starcie pod spodem Krasnobrodem – 24 marca 1863
 • konfrontacja przy Szklarami – 5 kwietnia 1863
 • bój poniżej Praszką – 11 kwietnia 1863 stoczona dzięki wydział por. Józefa Oxińskiego
 • walka przy Budą Zaborowską – 14 kwietnia 1863
 • walka poniżej Borowymi Młynami – 16 kwietnia 1863
 • konfrontacja przy Brodami 16 kwietnia 1863 poniżej dow. Dionizego Czachowskiego
 • starcie pod Brodami 18 kwietnia 1863
 • konfrontacja u dołu Ginietynami – 21 kwietnia 1863
 • walka pod Wąsoszem – 23 kwietnia 1863
 • konfrontacja u dołu Nową Wsią – 26 kwietnia 1863
 • batalia pod Pyzdrami – 29 kwietnia 1863
 • starcie poniżej Pobiednikiem Małym – 4 maja 1863
 • potyczka pod spodem Stokiem – 4/5 maja 1863
 • konfrontacja u dołu Kobylanką – 1-6 maja 1863
 • starcie pod spodem Krzykawką – 5 maja 1863
 • bój u dołu Birżami – 7 maja-9 maja 1863
 • I batalia u dołu Ignacewem – 8 maja 1863
 • walka pod spodem Hutą Krzeszowską – 11 maja 1863
 • walka pod spodem Horkami – 17 –25 maja 1863
 • konfrontacja poniżej Salichą – 26 maja 1863
 • I batalia pod spodem Chruśliną – 30 maja 1863
 • konfrontacja poniżej Nagoszewem – 2-3 czerwca 1863
 • II starcie przy Ignacewem – 9 czerwca 1863
 • bitwa u dołu Kleczewem – 10 czerwca 1863
 • starcie pod Lututowem – 15 czerwca 1863
 • konfrontacja poniżej Górami – 18 czerwca 1863
 • potyczka wobec Komorowem – 20 czerwca 1863
 • batalia pod Świerżami – 9 lipca 1863
 • batalia wobec Ossą – 10 lipca 1863
 • bitwa u dołu Siemiatyczami – 11 lipca 1863
 • walka u dołu Częstoborowicami – 27 lipca 1863
 • II bój przy Chruśliną – 4 sierpnia 1863
 • walka pod Depułtyczami – 5 sierpnia 1863
 • bitwa pod Żyrzynem – 8 sierpnia 1863
 • bitwa przy Złoczewem – 20 sierpnia 1863
 • bój pod Fajsławicami – 24 sierpnia 1863
 • walka poniżej Sędziejowicami – 25 sierpnia 1863
 • walka poniżej Panasówką – 3 września 1863
 • bitwa pod spodem Batorzem – 6 września 1863
 • II walka wobec Małogoszczem – 15 września 1863
 • batalia poniżej Mełchowem – 30 września 1863
 • batalia poniżej Ostrowami (Mazówki) – 3 października 1863
 • batalia pod spodem Oksą pod dow. Zygmunta Chmieleńskiego – 20 października 1863
 • walka wobec Rybnicą – 20 października 1863
 • konfrontacja pod Jurkowicami przy dow. kpt. Rosnera – Róży – 21 października 1863
 • starcie poniżej Łążkiem – 22 października 1863
 • batalia przy Czerwonką/Świdnem – 29 października 1863
 • potyczka u dołu Rossoszem – 16 listopada 1863 u dołu dow. Krysińskiego
 • batalia u dołu Opatowem – 24 listopada 1863 a 21 lutego 1864
 • potyczka u dołu Brodami – infanterii Józefa Bosaka przy dow. mjr Bogdana – 2 grudnia 1863
 • konfrontacja u dołu Sprową – piechocie Bosaka dodatkowo Z. Chmieleńskiego – 4 grudnia 1863
 • bój u dołu Mierzwinem – Karola Kality Rębajły – 5 grudnia 1863
 • walka u dołu Hutą Szczeceńską – Kality Rębajły – 9 grudnia 1863
 • potyczka pod Janikiem – działu Łady – 16 grudnia 1863
 • batalia pod Iłżą – 17 stycznia 1864
 • konfrontacja przy Tarnogórą (1864) – 22 kwietnia 1864
 • potyczka pod spodem Zamościem – 1 maja 1864
 • potyczka pod spodem Lublinem – 4 maja 1864
 • batalia przy Sieradzem – 18 czerwca 1864

Upamiętnienie

Walki wojaka polskiego w Powstaniu styczniowym pozostały, po 1990 r., utrwalone na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie wpisem na jednej z tabel, "NOC STYCZNIOWA 22/23 I 1863".

Galeria

Zobacz tymiż

 • prasa periodyczna tajemna 1861-1864
 • polscy zesłańcy w Imperium Rosyjskim
 • Komisja Wykonawcza Rządu Narodowego
 • Rząd Narodowy Cywilny
 • Komisja Wykonawcza Dyktatora w Warszawie
 • Rząd Narodowy (Bronisława Brzezińskiego)
 • Polska przy anszlusami
 • Rzeczpospolita Trojga Narodów
 • żuawi śmierci
 • sztyletnicy
 • kalendarium historyj Polski
 • Dwadzieścia tysięcy mil podmorskiej nawigacyj
 • Medal za Stłumienie Polskiego Buntu

Uwagi

Bibliografia

 • Ryszard Bender: Żydzi oraz zaistnieje styczniowe. Materiały dodatkowo dokumenty, Warszawa 1963, s. 237 w: „Kwartalnik Historyczny” 1964 nr l, s. 184-187.
 • Nikołaj Wasiljewicz Berg: Zapiski o zaistnieniu polskiem 1863 zaś 1864 roku również poprzedzającej stanie erze demonstracyi od czasu 1856 r.
 • Stefan Kieniewicz: Warszawa w wstaniu styczniowym, Warszawa 1983; (donieść ocenzurowane za pomocą cenzurkę stanu militarnego) ISBN 83-214-0303-4.
 • Stefan Kieniewicz: Powstanie styczniowe, Warszawa 1972; ISBN 83-01-03652-4.
 • Stefan Kieniewicz, Andrzej Zahorski, Władysław Zajewski: Trzy powstania narodowe: kościuszkowskie, listopadowe koniunkcja styczniowe, Warszawa 1994; ISBN 83-05-13443-1.
 • Stefan Kieniewicz: Les insurrections polonaises du XIXe siècle et le problèmoje de l’aide de la France. Warszawa, P.W.N, 1971. Conférence oj Centre Scientifique de Paris de l’Académie Polonaise des Sciences le 24 avril 1970.
 • Stefan Kieniewicz: Les chances de l’insurrection polonaise de 1863. Warszawa, P. W. N., 1973.Conférence au Centre Scientifique de Paris de l’Académie Polonaise des Sciences le 7 décembre 1973
 • Stanisław Strumph-Wojtkiewicz: Powstanie styczniowe, Nasza Księgarnia, Warszawa 1963
 • Antoni Lewak: Polska działanie dyplomatyczna w 1863-1864 r. Zbiór dowodów, Warszawa 1937
 • Bertold Merwin: Żydzi w zaistnieniu 1863 r. 1910
 • Partyzantka w Polsce w roku 1863. Na uwadze prywatnych obserwacji kolekcjonowanych na teatrze wojny od marca do sierpnia. Franciszek L. von Erlach. Przygotował aż do nakładu Emanuel Halicz, Warszawa (Wyd. Ministerstwa Obrony Narodowej) 1960.
 • Powstanie styczniowe 1863-1865. Wrzenie, Bój. Europa. Wizje, wobec redy. Sławomira Kalembki, Warszawa 1990. ISBN 83-01-06011-5.
 • Franciszka Ramotowska: Rząd Narodowy Polski w latami 1863-1864, Warszawa Łódź 1978;
 • Franciszka Ramotowska: Tajemne państwo krajowe w powstaniu styczniowym 1863-1864. Struktura organizacyjna, cz. 1-2, Warszawa 1999-2000 ISBN 83-7181-079-2.
 • Spiskowcy i rebelianci 1863 roku, poniżej redy Stefana Kieniewicza, Warszawa 1967
 • Maksymilian Stanulewicz: Sądy zaś przepisy w Powstaniu Styczniowym, ISBN 83-7177-253-X.
 • Tomasz Szarota: Dyktatura Langiewicza i przystąpienie białych aż do zaistnienia, „Przegląd Historyczny”, t. 54, 1963, z. 4, s. 270-296
 • Stanisław Zieliński: Bitwy a bitew 1863-1864; na kanwie materyałów drukowanych Rapperswil 1913.
 • Konstanty Wojciechowski: Przewrót w psychik a literaturze lokalnej po roku 1863. Lwów – Warszawa, Książnica Atlas,1928. Indeks (293 s.).

Linki obce

 • Zeznanie Romualda Traugutta w czasie biegu fallusów Rządu Narodowego z 7/19 IV 1864 roku.
 • Raport Wojennego Naczelnika Warszawskiego Głównego Oddziału aż do Audytoriatu Polowego o wyrządzeniu werdyktów z 30 VII/11 VIII 1864 roku.
 • Obraz J. Matejki, Rok 1863 – Polonia.
 • powstanie1863.zsi.kielce.pl Powstanie Styczniowe w regionie świętokrzyskim.
 • Powstanie w zestawach Biblioteki Narodowej.
 • Roman Sidorski: Początki powstania styczniowego w „Dzienniku Poznańskim” w składzie Histmag.
 • Stanisław Zieliński: Bitwy oraz walki 1863-1864; na podstawie materyałów wydawanych Rapperswil 1913.
 • Kolekcja dokumentów archiwalnych z czasu powstania styczniowego
 • Kolekcja tematyczna Powstanie styczniowe w zbiorach Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona
 • Baza rebeliantów styczniowych – chrestomatia, zarzewia
 

Komentarze  

 
0 #1 Boguchwa 2013-09-14 18:28
Praktyka wygląda pomimo tego innym sposobem. Zwrto podług taks odpisanych we wniosku o refundacja sumptów znamionuje, że wyrok przyznając nam skręt sumptów procesowych będzie dosięgał aż do tzw
 

Dodaj komentarzStworzone dzięki Joomla!. XHTML and CSS.